SIAPAKAH SYIAH?

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

SIAPAKAH SYIAH?

Maklumat Terperinci Tentang Syiah – [E-Book] – Syiah Rafidhah – Di Antara Kecuaian Ulama’ Dan Kebingunan Ummah

KLIK TANDA MASA DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:03:13 : Kesimpulan Umum Tentang “Syiah Imamiyyah Ithna ‘Asya’irah” (Juga Dikenali Sebagai – Syiah Imam Dua Belas, Syiah Rafidhah Atau Syiah Ja’fariyah )

2- 00:15:57 : Syiah Menuduh Para Sahabat Nabi s.a.w Murtad

3- 00:28:19 : Syiah Mendakwa Al-Qur’an Yang Ada Pada Ahli Sunnah Sekarang Ini Adalah Palsu

4- 00:38:10 : Syiah Percaya Terhadap Raj’ah – Kepercayaan Bahawa Imam-imam Syiah Bangkit Selepas Mati Untuk Membalas Dendam Terhadap Mereka Yang Dianggap Zalim Seperti Sahabat-sahabat Nabi s.a.w

5- 00:39:50 : Syiah Beramal Dengan Amalan Taqiyah – Menipu, Berbohong Dan Berpura-pura

6- 00:49:48 : Ahli Sunnah Membawa Aqidah Tauhid Tetapi Syiah Membawa Fahaman Syirik

7- 00:57:42 : Siapakah Abdullah Bin Sabak (Ibnu Sabak)? – Pengasas Fahaman Syiah

8- 01:01:00 : Aqidah-aqidah Syiah Yang Syirik Kepada Allah s.w.t

9- 01:03:10 : Aqidah Imamah Bagi Golongan Syiah

10- 01:16:03 : Bahaya Golongan Syiah Kepada Syariat, Azan Syiah, Konsep Cinta Kepada Ahlil Bait, Tanah Suci Karbala Dan Ziarah Kubur Imam-imam Syiah

11- 01:39:27 : Golongan Syiah Mengamalkan Mut’ah (Nikah Kontrak Tanpa Wali, Saksi Untuk Tempoh Tertentu)

12- 01:41:54 : Syiah Mengamalkan Taqiyah

SESI SOAL JAWAB

1- 02:25:48 : Cerita Pintu Khaibar Yang Diangkat Oleh Saidina Ali r.a Dan Apa Motif Sebenar Di Sebalik Nama Tongkat Ali Dan Kacip Fatimah

2- 02:34:54 : Bagaimana Kita Nak Berhujjah Dengan Golongan Syiah?

3- 02:46:49 : Hadith, “Nabi Adalah Kota Ilmu Dan Ali Adalah Pintunya” Ada Dalam Kitab-kitab Ahli Sunnah

4- 02:47:56 : Adakah Syiah Bersekongkol Dengan Penjajah?

5- 02:49:31 : Cara-cara Untuk Menghadapi Golongan Syiah

6- 02:54:10 : Fenomena Umat Islam Kini Yang Menganggap Syiah Adalah Sebahagian Daripada Islam

7- 02:57:30 : Mengapa Tidak Ada sekatan Pemerintah Islam (Arab Saudi) Terhadap Golongan Sesat Seperti Syiah Dari Menunaikan Ibadat Haji?

PENJELASAN TERHADAP FAHAMAN SYIAH

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

(Disunting Dari Penerbitan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia)

1. TUJUAN

1.1 Makalah ini bertujuan untuk memberi maklumat dan penjelasan kepada orang ramai mengenai fahaman Syiah supaya orang Islam dan masyarakat menjauhi dan tidak terpengaruh dengan fahaman ini dan menyedarkan mereka yang terbabit bahawa pegangan fahaman mereka adalah bercanggah dengan ajaran Islam sebenar.

1.2 Kajian penjelasan secara sederhana ini dibuat untuk membantu masyarakat awam mudah memahaminya.

2. LATAR BELAKANG
2.1 Syiah di Malaysia merupakan satu kelompok pecahan dari umat Islam yang merangkumi lebih kurang 10% dari seluruh umat Islam di dunia [1]. Golongan Syiah ini berpecah kepada beberapa kumpulan. Tetapi di dalam buku penjelasan ini hanya disebut tiga kumpulan yang terbesar iaitu:

i. Syiah Imam Dua Belas (Ja’fariyah)

Kumpulan ini merupakan golongan Syiah yang terbesar di Iran dan merangkumi hampir 60% daripada penduduk Iraq. Golongan ini juga menjadi kumpulan minoriti di beberapa buah negara seperti Pakistan, Afghanistan, Lebanon dan Syria.

ii. Syiah Zaidiyah

Kumpulan yang dikenali dengan nama Syiah Imam Lima ini berkembang di Yaman dan hampir 40% daripada penduduk negara tersebut adalah pengikut Syiah Zaidiyah.

iii. Syiah Ismailiyah

Kumpulan ini mempunyai Imam Tujuh dan pengikutnya dianggarkan seramai 2 juta orang. Kumpulan ini sekarang berpusat di India dan bertaburan di sekitar Asia Tengah, Iran, Syria dan Timur Afrika [1].

Di Malaysia terdapat tiga kumpulan Syiah yang berkembang semenjak beberapa tahun yang lalu iaitu:

i. Syiah Taiyibi Bohra (Dawood Bohra)

Kumpulan ini berasal dari India dan di Malaysia ia dikenali dengan golongan yang memiliki Kedai Bombay. Kumpulan yang berpusat di Daerah Klang ini mempunyai tanah perkuburan dan masjidnya sendiri dan pengikutnya dianggarkan seramai 200 hingga 400 orang (tahun 1996).

ii. Syiah Ismailiah Agha Khan.

Kumpulan yang dikenali dengan nama Kedai Peerbhai” ini bergerak di sekitar Lembah Klang. Jumlah pengikut tidak diketahui tetapi bilangannya lebih kecil dari kelompok Bohra.

iii. Syiah Ja’fariyah atau Imamiah Ithna Assyariyyah (Imam Dua Belas)

a) Kumpulan Syiah ini dipercayai mula bertapak di Malaysia selepas kejayaan Revolusi Iran pada tahun 1979. Pengaruh ajaran dan fahaman kumpulan ini menular ke negara ini melalui bahan-bahan bacaan dan orang perseorangan sama ada yang berkunjung ke Iran atau yang datang dari Iran.

b) Fahaman Syiah ini bertambah meruncing apabila beberapa orang pensyarah universiti tempatan telah memainkan peranan untuk menyebarkan fahaman Syiah Ja’fariyah secara serius kepada para pelajar di Institut Pengajian Tinggi.

c) Beberapa buah kitab utama Syiah telah dijadikan bahan rujukan dan sebahagiannya telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Malaysia, antaranya:

i) Kasyf al-Asrar – Oleh: Ayatullah al-Khomeini

ii) AI-Hukumah al-Islamiah – Oleh: Ayatullah al-Khomeini

iii) Al-Sabah Min al-Salaf – Oleh: Ayatullah al Murtadza az- Zubaidi

iv) AI- Usul Min al-Kafi – Oleh: al-Sheikh Muhammad bin Yakub al-Kulaini

v) Tahrir al- Wasilah – Oleh: Ayatullah al-Khomeini

vi) Al-Murajaat – Oleh: al-Sheikh Abdul Husin Syarafuddin al-Musawi

vii) Peshawar Nights – Oleh: al-Sayyid Muhammad Rais al-Wahidin

viii) Mafatih al-Jinan – Oleh: Sheikh Abbas al-Qummi

ix) Minhaj Kebenaran dan Pendedahannya (Fiqh Lima Mazhab di antara Nas dan ljtihad) Oleh: al-Hasan bin Yusuf al- Mutahhar al-Hulliyy, diterjemahkan oleh Prof. Madya Dr. Lutpi Ibrahim (tahun 1993)

x) Mengapa Aku Memilih Ahlul Bait a.s? Oleh: Syeikh Muhammad Mar’I al-Amin al-Antaki – diterjemahkan oleh Prof Madya Dr Lutpi Ibrahim (tahun 1993)

xi) Al-Sahabah – Oleh: Haidar

xii) Ahlu al-Bait – Oleh: Dr. Mahfuz Mohamed

Pengaruh fahaman Syiah ini kian menular ke negeri-negeri di Semenanjung Malaysia, antaranya Kelantan, Johor, Perak, Wilayah Persekutuan dan Selangor

Antara gejala-gejala Syiah yang timbul akibat dari fahaman dan ajaran Syiah ini ialah:

i. Adanya usaha menghantar pelajar-pelajar melanjutkan pelajaran ke Iran.

ii. Wujudnya kes kahwin Mut’ah

iii. Meluasnya penyebaran buku-buku Syiah

iv. Wujudnya sokongan dari golongan tertentu kepada pengaruh Syiah terutama golongan ahli politik.

v. Wujudnya kesamaran dan keraguan orang ramai terhadap ajaran dan pegangan Islam yang sebenar, contohnya dalam aspek perkahwinan, pengkebumian dan sebagainya.

3. PENYELEWENGAN FAHAMAN SYIAH

Ajaran dan fahaman Syiah adalah bercanggah dan menyeleweng dari ajaran Islam dan menjadi ancaman kepada perpaduan ummah, keutuhan agama, perpaduan bangsa dan keamanan negara khususnya di Malaysia.

Fahaman dan ajaran ini perlu disekat keseluruhannya dari berkembang di Malaysia berdasarkan beberapa percanggahan yang terdapat di dalam fahaman tersebut sama ada dari sudut akidah, syariah dan pelbagai penyelewengan umum yang lain.

3.1 PENYELEWENGAN DARI SUDUT AQIDAH.

i. Khalifah Diwasiatkan Secara Nas

Syiah mempercayai Imam-imam telah ditentukan oleh Allah melalui lisan Rasul-Nya secara nas. Ini dinyatakan dalam Kitab Aqaid al-Imamiah oleh ulama’ Syiah iaitu Syeikh Muhammad Redha al-Muzaffarhal. 78:

Aqidah Kami Tentang Imam Itu Telah Sabit Secara Nas.

Kami (Syiah) beriktikad bahawa Imam-imam seperti nabi tidak berlaku melainkan dengan nas daripada Allah s.w.t. atau lisan Rasul atau lisan Imam yang dilantik secara nas apabila ia hendak menentukan imam selepasnya. Hukum Imamah sama seperti Nabi, tidak ada perbezaan. Orang ramai tidak boleh membuat hukum lain terhadap orang yang telah ditentukan oleh Allah, sebagaimana mereka tidak mempunyai hak penentuan, pencalonan dan pemilihan kerana orang yang telah dilantik, telah mempunyai persediaan yang cukup untuk menanggung bebanan Imam dan memimpin masyarakat yang sudah pasti tidak boleh diketahui, kecuali dengan ketentuan Allah dan tidak boleh ditentukan, melainkan dengan ketentuan Allah. Kami mempercayai bahawa Nabi s.a.w. pernah menentukan khalifahnya dan Imam di muka bumi ini selepasnya. Lalu Baginda menentukan sepupunya Ali bin Abu Talib sebagai Amirul Mukmin pemegang amanah terhadap wahyu dan Imam kepada semua makhluk di beberapa tempat. Baginda telah melantiknya dan mengambil baiah kepadanya untuk memerintah orang-orang Islam pada hari Ghadir, lalu Baginda bersabda: “Ketahuilah bahawa sesiapa yang aku telah menjadikannya ketua maka Alilah yang menjadi ketuanya. Wahai Tuhan, lantiklah orang yang menjadikan Ali sebagai pemimpin dan musuhilah orang yang memusuhinya dan tolonglah orang yang menolongnya dan hinalah orang yang menghinanya. Berilah kebenaran kepada Ali di mana ia berada”.

Syiah mempercayai wasi Rasulullah s.a.w. ialah Saidina Ali. Kemudian Saidina Ali mewasiatkannya pula kepada anaknya Hasan dan Hasan mewasiatkannya pula kepada Hussain sehinggalah kepada Imam Dua Belas AI-Mahdi AI-Muntazar. la merupakan sunnah Allah kepada semua nabi-nabi bermula daripada Nabi Adam sehinggalah kepada Nabi yang terakhir. Perkara ini disebutkan dalam Kitab Aslu Al-Syiah Wa Usuluha oleh Muhammad bin Husain Ali Kasyif al-Ghita’, halaman 136:

“Maka kita hendaklah kembali kepada menyempurnakan hadith yang dipegang oleh Syiah Imamiah. Maka kami berkata, sesungguhnya Syiah Imamiah mempercayai bahawa Allah s.w.t. tidak mengosongkan dunia daripada hamba yang dapat berhujah daripada kalangan nabi atau orang yang memegang wasiat yang nyata masyhur atau yang hilang tersembunyi. Nabi s.a.w. telah menentukan dan mewasiatkan kepada anak Saidina Ali iaitu Hasan dan Saidina Hasan mewasiatkannya pula kepada saudaranya Husain dan demikianlah kepada Imam Dua Belas iaitu Mahdi al-Muntazar. Ini merupakan sunnah Allah kepada semua nabi-nabi daripada Adam sehinggalah nabi yang terakhir”.

Ulasan
Tidak terdapat nas dari al-Quran atau hadith-hadith sahih yang jelas maksudnya bahawa Saidina Ali itu ditentukan sebagai khalifah selepas wafat Rasulullah s.a.w.

Oleh kerana itu, para Sahabat telah bersetuju melantik Saidina Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama sebaik sahaja wafat Rasulullah s.a.w. dan Saidina Ali pun sendiri telah bermubaya’ah dengan Saidina Abu Bakar.

ii. Imam adalah maksum

Syiah meyakini bahawa Imam-imam adalah maksum iaitu terpelihara daripada dosa kecil dan besar dari peringkat kanak-kanak sehinggalah meninggal dunia. Kedudukan mereka sama seperti Nabi-nabi. Pada iktikad mereka, Imam-imam tidak melakukan kesalahan dan tidak lupa. Imam adalah pemelihara syariat dan melaksanakan hukum-hukum. Perkara ini dijelaskan oleh Syeikh Mufid, salah seorang tokoh besar Syiah di dalam kitab Awail al-Maqalat yang dipetik oleh Muhamad Jawad Mughniah di dalam kitab al-Syiah Fi al-Mizan hal. 38.

“Ismah ialah suatu kekuatan yang menghalang tuannya daripada melakukan maksiat dan kesalahan, di mana ia tidak boleh meninggalkan yang wajib dan tidak boleh melakukan yang haram sekalipun ia mampu untuk berbuat demikian, jika tidak bersifat demikian nescaya ia tidak berhak mendapat pujian dan balasan. Dengan lain perkataan, yang dimaksudkan dengan maksum itu ialah mencapai had ketaqwaan yang tidak boleh dicapai oleh syahwat dan nafsu dan telah mencapai ilmu syariat dan hukum-hukumnya dan sampai ke martabat yang tidak melakukan kesalahan sama sekali. Syiah Imamiah mensyaratkan dengan makna tersebut kepada imam-imam secara sempurna sebagaimana disyaratkan kepada wali. Syeikh Mufid berkata di dalam kitab Awail al-Maqalat bab perbincangan mengenai Imam-imam itu maksum. Imam-imam yang memiliki sifat-sifat maksum itu adalah sama dengan makam nabi dalam melaksanakan hukum-hukum dan menegakkan hudud dan memelihara syariat dan mendidik masyarakat. Mereka itu maksum sepertimana nabi yang bersifat maksum yang tidak harus melakukan dosa besar dan kecil dan tidak harus bagi mereka bersifat lupa terhadap sesuatu berhubung dengan agama bahkan mereka tidak lupa sesuatu tentang hukum. Sifat ini wujud kepada keseluruhan mazhab Syiah Imamiah, kecuali sedikit sahaja yang bersifat ganjil daripada mereka”.

Hal ini juga dinyatakan dalam Kitab Aqaid al-Imamiah oleh Syeikh Muhammad Redha al-Muzaffar, hal. 72:

“Aqidah Kami Tentang Imam Itu Maksum

Kami mempercayai bahawa imam-imam itu seperti nabi-nabi, ia wajib maksum dan terpelihara daripada sifat-sifat yang buruk dan keji yang nyata dan yang tersembunyi, semenjak daripada kecil sehinggalah mati, sengaja atau lupa sebagaimana mereka juga terpelihara daripada sifat lupa, tersalah dan lain-lain. Kerana imam-imam itu merupakan pemelihara syariat dan orang-orang yang menegakkan hukum syariat. Keadaan mereka seperti nabi. Bukti yang mendorong kami berpegang bahawa Imam itu maksum ialah dalil yang mengatakan nabi-nabi itu maksum. Tidak ada perbezaan (di antara nabi dan imam)”.

Ulasan
Jelas terdapat dalam al-Quran dan hadith-hadith sahih menyatakan bahawa yang maksum hanyalah para rasul dan anbia’ sahaja. Oleh itu dalam hal-hal yang berkaitan dengan aqidah, memerlukan kepada dalil-dalil yang qat’ie. Ini dijelaskan oleh ayat-ayat al-Quran seperti berikut yang bermaksud:

“Dan ia tidak memperkatakan (sesuatu yang berhubung dengan agama Islam) menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakan itu (sama ada al-Quran dan Hadith) tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. “ (An-Najm, Ayat 3 – 4).

“Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredhaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang)”. (AI-Ahzaab, Ayat 21)

“la memasamkan muka dan berpaling, kerana ia didatangi orang buta. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui (tujuannya, wahai Muhammad). Barangkali dia mahu membersihkan hatinya (dengan pelajaran agama yang didapatinya daripadamu). Ataupun dia mahu mendapat peringatan, supaya peringatan itu memberi manfaat kepadanya”. (Surah Abasa, Ayat 1-4)

iii. Ilmu Allah Berubah-ubah Mengikut Sesuatu Peristiwa Yang Berlaku Kepada Manusia (al-Bada’)


Dari segi bahasa “al-Bada’ ” bermaksud lahir sesudah tersembunyi. Menurut aqidah Syiah, al-Bada’ ialah Allah mengetahui sesuatu perkara setelah berlaku peristiwa berkenaan yang sebelum itu dianggap tersembunyi daripada-Nya. Perkara ini jelas menganggap Allah itu jahil atau tidak mempunyai ilmu yang meliputi. Ini amat jelas seperti yang disebutkan oleh al-Tabatabai dalam kitab al-Usul Min al-Kafi oleh al-Kulaini, Juzu’ 1 hal 146.

“AI-Bada’ ialah zahir perbuatan yang tersembunyi disebabkan ternyata tersembunyi ilmu kerana adanya maslahah. Kemudian diluaskan penggunaannya, maka kami maksudkan dengan al-Bada’ itu ialah lahirnya setiap perbuatan yang sebelumnya itu adalah tersembunyi (daripada Allah s.w.t)”.

Mengikut aqidah Syiah, ilmu Tuhan itu akan berubah dan bersesuaian dengan fenomena baru. Tuhan akan berubah kehendakNya terhadap sesuatu perkara sesuai dengan keadaan yang berlaku. Hal ini dijelaskan dalam Kitab al-Usul Min al-Kafi, oleh al-Kulaini, Juzu’ 1, hal. 146:

Bab al-Bada’

Muhammad bin Yahya daripada Ahmad bin Muhamad bin Isa, daripada al-Hajjal daripada Abu Ishak Tha’labah daripada Zararah bin Ayun daripada salah seorang daripada keduanya a.s. katanya, “Tidak ada ibadat yang paling utama seperti al-Bada’. Di dalam riwayat daripada Ibn Abu Umair daripada Hisham bin Salim daripada Abdullah a.s., “Tidak ada perkara yang paling agung di sisi Allah seperti al-Bada’.

Ali bin Ibrahim daripada bapanya daripada Ibnu Abu Umar daripada Hisham bin Salim dan Hafs bin al-Bukhturi dan selain daripada keduanya daripada Abu Abdullah a.s. katanya mengenai ayat ini maksudnya; “Allah menghapuskan apa yang Ia kehendaki dan menetapkan apa yang Ia kehendaki”.

Sebagai contoh kepada pengertian al-Bada’, An-Naubakhti menyebut bahawa Ja’far bin Muhammad Al-Baqir telah menentukan anaknya Ismail sebagai imam secara nas semasa hidupnya lagi. Tetapi ternyata kemudiannya Ismail meninggal dunia, sedangkan bapanya Ja’far bin Muhammad al-Baqir masih hidup, katanya:

“An-Naubakti menyebut bahawa Jafar bin Muhammad al-Baqir telah menentukan anaknya Ismail sebagai imam semasa beliau masih hidup. Tiba-tiba Ismail mati lebih dahulu daripadanya, maka Jafar berkata, “Tidak ternyata kepada Allah mengenai sesuatu perkara sebagaimana tersembunyi kepada-Nya mengenai peristiwa anakku Ismail”.

(Kenyataan ini dipetik daripada kitab Fatawa Min Aqaid al-Syiah oleh Muhamad Umar Ba Abdillah, hal. 15)

Ulasan

Pendapat yang mengatakan ilmu Allah berubah-ubah mengikut peristiwa yang berlaku kepada manusia adalah bertentangan dengan al-Quran al-Karim yang menyebut bahawa Allah mengetahui secara terperinci dan menyeluruh sepertimana yang dijelaskan oleh ayat-ayat berikut yang bermaksud:

“Allah mengetahui pengkhianatan (keserongan dan ketiadaan jujur) pandangan mata seseorang. Serta mengetahui akan apa yang tersembunyi di dalam hati“. (Surah al-Mukmin, Ayat 19)

“Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi kepada-Nya sesuatupun yang ada di bumi dan juga yang ada di langit”. (Surah Aali Imran, Ayat 3)

“Dan pada sisi Allah jualah anak kunci perbendaharaan segala yang ghaib, tiada sesiapa yang mengetahuinya melainkan Dialah sahaja dan Ia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut dan tidak gugur sehelai daun pun melainkan Ia mengetahuinya dan tidak gugur sebutir bijipun dalam kegelapan bumi dan tidak gugur yang basah dan yang kering melainkan (semuanya) ada tertulis di dalam kitab (Lauh Mahfuz) yang terang nyata”. (Surah al-An’am, Ayat 59)

“Demi Tuhan-Ku yang mengetahui segala perkara yang ghaib, hari kiamat itu sesungguhnya akan datang kepada kamu. Tidak tersembunyi dari pengetahuan-Nya barang seberat debu yang ada di langit atau di bumi dan tidak ada yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar melainkan semuanya tertulis di dalam kitab yang terang nyata”. (Surah Saba’, Ayat 3)

“Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat”. (Surah al-Ikhlas, Ayat 2)

iv. Kemunculan Semula Imam Mahdi Dan Kumpulan Orang Yang Telah Mati Untuk Memberi Keadilan (ar-Raj’ah)

Mengikut aqidah Syiah bahawa golongan Syiah dikehendaki mempercayai bahawa Allah s.w.t. akan menghidupkan semula orang-orang yang telah mati ke dunia ini bersama-sama Imam Mahdi untuk menghukum orang-orang yang telah melakukan kezaliman. Mereka termasuk para Sahabat Rasulullah seperti Saidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Aisyah, Hafsah, Muawiyah dan lain-lain. Fakta ini dijelaskan dalam Kitab Aqaid al-Imamiah oleh al-Syeikh Muhammad Redha al-Muzaffar, hal. 83.

“Aqidah Kami Tentang Raj’ah

“Sesungguhnya pendapat Syiah Imamiah tentang Raj’ah itu ialah kerana mengambil daripada Ahli Bait a.s., di mana Allah s.w.t. akan mengembalikan sesuatu kaum yang telah mati ke dunia ini di dalam bentuk yang asal lalu sebahagian daripada golongan memuliakan satu puak dan menghina satu puak yang lain dan ia menunjukkan mana golongan yang benar dan mana golongan yang salah dan menunjukkan golongan yang melakukan kezaliman. Peristiwa ini berlaku ketika bangunnya Mahdi keluarga Nabi Muhammad s.a.w. dan tidak kembali ke dunia ini kecuali orang yang tinggi darjat imannya ataupun orang yang paling jahat. Kemudian mereka akan mati semula. Begitulah juga dengan orang-orang yang selepasnya sehinggalah dibangkitkan semula dan mereka akan menerima pahala atau siksaan. Sebagaimana Allah s.w.t. menceritakan dalam al-Quran al-Karim, di mana orang-orang yang akan dikembalikan di dunia ini bercita-cita untuk kembali ke dunia, sedangkan mereka itu tidak boleh kembali lagi ke dunia ini. Mereka akan mendapat kemurkaan Allah bahawa mereka akan kembali ke dunia ini kali ketiga dengan harapan mereka dapat berbuat kebaikan”.

Firman Allah yang bermaksud:

“Mereka berkata, wahai tuhan kami engkau telah mematikan kami dua kali dan menghidupkan kami dua kali, lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah jalan keluar (daripada neraka?)” (Surah al-Mukmin, ayat 11)

Ulasan

Konsep raj’ah Syiah ialah mereka mempercayai Allah akan menghidupkan semula Ahli Bait dan Imam-imam mereka untuk menghukum para Sahabat Rasulullah s.a.w. yang dianggap telah melakukan kezaliman. Kemudian mereka mempercayai orang-orang yang telah dihukum ini akan mati semula dan akan menerima pembalasan daripada Allah s.w.t. Ini berdasarkan firman Allah surah al-Mu’min, ayat 11 yang bermaksud:

“Mereka menjawab; Wahai Tuhan kami Engkau telah menjadikan kami berkeadaan mati dua kali dan telah menjadikan kami bersifat hidup dua kali, maka kami (sekarang) mengakui akan dosa-dosa kami. Oleh itu adakah sebarang jalan untuk (kami) keluar (dari neraka)?”

Sebenarnya ayat ini menjelaskan dialog di antara orang-orang kafir dengan Allah s.w.t. di akhirat di mana mereka ingin mencari jalan keluar daripada seksaan api neraka dengan memohon kepada Allah supaya diberi peluang hidup semula ke dunia, mereka mengaku dan insaf terhadap dosa-dosa yang telah mereka lakukan dahulu. Pengertian ini diperkukuhkan melalui firman Allah yang bermaksud:

Bagaimana kamu tergamak kufur (mengingkari) Allah padahal kamu dahulunya mati (belum lahir) kemudian Ia menghidupkan kamu, setelah itu Ia mematikan kamu, kemudian Ia menghidupkan kamu pula (pada hari akhirat kelak), akhirnya kamu dikembalikan kepada-Nya (untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan)” (Surah al-Baqarah, Ayat 28)

Kebangkitan dan hukuman di padang Mahsyar adalah hukuman Allah yang akan dikenakan kepada semua orang, bukan hukuman para Imam, ini telah dijelaskan oleh surah-surah berikut:

“Dan (ingatlah) hari Kami bongkar dan terbangkan gunung-ganang dan engkau akan melihat (seluruh) muka bumi terdedah nyata, dan Kami himpunkan mereka (di padang Mahsyar) sehingga Kami tidak akan tinggalkan seorangpun dari mereka”. (Surah al-Kahfi, Ayat 47)

“Katakanlah (kepada mereka): “Sesungguhnya orang-orang yang telah lalu dan orang-orang yang terkemudian tetap akan dihimpunkan pada masa yang ditentukan pada hari kiamat yang termaklum.” (Surah al- Waqiah, Ayat 49)

Di sini dapat dibuat kesimpulan bahawa dalam ayat tersebut tidak ada konsep raj’ah iaitu menuntut bela dan menghukum orang-orang yang melakukan kezaliman ke atas Ahli Bait. Fahaman ini jelas menunjukkan golongan Syiah salah memahami ayat al-Quran tersebut dan salah memahami terhadap ayat-ayat al-Quran boleh membawa kepada penyelewengan aqidah.

v. Berpura-pura (al-Taqiyyah)

Menurut aqidah Syiah, al-Taqiyyah ialah menyembunyikan sesuatu yang boleh membahayakan diri atau harta bendanya dengan melahirkan yang bukan hakikat sebenar dari kandungan hatinya. Al-Taqiyyah ini diamalkan dalam setiap perkara kecuali di dalam masalah arak dan menyapu dua khuf. Perkara ini dijelaskan dalam buku al-Usul Min al-Kafijuzu’ 2 oleh Abu Ja’far Muhammad bin Ya’kub bin Ishak al-Kulaini al-Razi, hal. 217:

“Daripada Ibnu Abu Umair daripada Hisham bin Salim daripada. Abu Umar al-A’jami katanya Abu Abdullah a.s. berkata kepadaku ,“Wahai Abu Umar, Sesungguhnya sembilan persepuluh daripada agama itu terletak pada Taqiyyah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak mempunyai Taqiyyah dan Taqiyyah itu ada pada tiap-tiap sesuatu, kecuali dalam masalah arak dan menyapu dua khuf”.

Ulasan

Menurut al-Tusi di dalam kitab al-Tibyan, al-Taqiyyah ialah menyatakan dengan lisan yang menyalahi hati kerana takut kemudharatan diri walaupun yang disembunyikan itu, perkara yang benar. Mengikut Ahli Sunnah Wal Jamaah sifat ini perlu dijauhi kerana ia mempunyai ciri-ciri sifat nifaq berdasarkan firrnan Allah yang bermaksud:

“Janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Dan sesiapa yang melakukan (larangan), yang demikian maka tiadalah ia (mendapat perlindungan) dari Allah dalam sesuatu apapun, kecuali kamu hendak menjaga diri kepada sesuatu bahaya yang ditakuti dari pihak mereka (yang kafir itu)...” (Surah Ali Imran, Ayat 28)

“Sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah ia beriman (maka baginya kemurkaan dan azab dari Allah) kecuali orang yang dipaksa (melakukan kufur) sedang hatinya tenang tenteram dengan iman, akan tetapi sesiapa yang terbuka hatinya menerima kufur, maka atas mereka tertimpa kemurkaan dari Allah dan mereka pula beroleh azab yang besar”. (Surah al-Nahl, ayat 106)

Tidak ada Taqiyyah seperti ini dalam ajaran Islam, yang ada di dalam Islam ialah masalah rukhsah, umpamanya jika seseorang itu dipaksa dan diugut dengan kekerasan supaya melafazkan kata-kata kafir, maka waktu itu diharuskan orang itu melafazkannya, tetapi hatinya tetap dengan iman yang sebenar, tidak ada ragu sedikit pun sebagaimana yang berlaku kepada Ammar bin Yasir, sehingga Allah menurunkan ayat 106, Surah al-Nahl memperakui kebenaran beliau, firman-Nya yang bermaksud:

“Kecuali orang-orang yang dipaksa (melakukan kafir) sedangkan hatinya tenang tenteram dengan iman.”

vi. Konsep al-Mahdiah iaitu Kepercayaan kepada Muhammad bin Hassan al-Askari sebagai Imam Mahdi al-Muntazar.

Syiah Imamiah mempercayai bahawa Muhammad bin Hassan al-Askari adalah imam yang ditunggu-tunggu yang telah hilang dan akan muncul semula untuk memerintah dan menghukum orang-orang yang melakukan kezaliman. Beliau telah menghilangkan diri selama 65 tahun mulai tahun 260H hingga 329H. Pada masa ini orang Syiah boleh menghubungi imam mereka melalui wakil-wakilnya seramai empat orang iaitu Uthman Ibnu Said al-Umri dan anaknya Muhammad Ibnu Uthman dan Husain Ibnu Ruh serta Ali Ibnu Muhammad al-Samiri. Zaman ini dikenali sebagai “Ghaibah Sughra”. Manakala “Ghaibah Kubra” pula bermula selepas tahun 329H hingga lahirnya Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Dalam tempoh ini, sesiapapun tidak boleh menghubungi Imam Mahdi walaupun melalui wakil-wakilnya. Sekiranya boleh dihubungi ia dianggap sebagai pendusta. Perkara ini dijelaskan dalam Kitab al-Syiah Wa al-Tashih al-Sira’Baina al-Syiah Wa al-Tasyayyu’ oleh Doktor Musa al-Musawi, hal. 61:

“Syiah Imamiah mempercayai bahawa Imam Hasan al-Askari itu ialah imam yang kedua belas bagi Syiah. Ketika wafat tahun 260H, beliau mempunyai seorang anak yang bernama Muhammad berumur lima tahun, dialah Imam Mahdi al-Muntazar. Di sana terdapat beberapa riwayat yang lain menyatakan bahawa Imam Mahdi itu lahir selepas wafat bapanya Imam al-Askari. Sekalipun berkeadaan begitu, maka sesungguhnya Imam Mahdi tetap menerima jawatan imam selepas ayahnya dan telah ditentukan oleh ayahnya kepadanya. Kekallah ia tersembunyi selama 65 tahun. Golongan Syiah sentiasa berhubung dengan Imam Mahdi dalam tempoh ini melalui wakil-wakil yang telah ditentukan bagi tujuan ini. Wakil-wakil itu ialah Uthman Ibnu Said al-Umri dan anaknya Muhammad Ibnu Uthman, Husain Ibnu Ruh dan akhirnya ialah Ibnu Muhammad al-Saimiri”.

Kesemua wakil-wakil yang empat ini digelar sebagai wakil-wakil khas. Tempoh ini diberi nama “Ghaibah Sughra”. Dalam tahun 229H sebelum wafat Ali Ibnu Muhammad al-Samiri beberapa bulan, sampailah secebis surat kepadanya yang ditandatangani oleh Imam Mahdi yang tertera di dalamnya, “Sesungguhnya telah berlaku ghaibah yang sempurna. Maka ia tidak akan muncul kecuali dengan izin Allah, maka sesiapa yang telah mendakwa melihatku maka dia adalah seorang pendusta lagi penipu”.

Tahun inilah bermulanya “al-Ghaibah al-Kubra“. Semenjak daripada masa itu terputuslah perhubungan golongan Syiah dengan imam secara langsung. Sehinggalah apabila ada berlakunya dakwaan seperti itu, maka Syiah menganggap perkara itu dusta dengan sebab nas yang terdapat di akhir surat yang datang daripada Imam Mahdi itu. Ini adalah ringkasan aqidah Syiah Imamiah berhubung dengan Imam Mahdi al-Muntazar.

Ulasan

Pada dasarnya Ahli Sunnah Wal Jamaah tidak menolak kemunculan Imam Mahdi, tetapi ia bukanlah Muhammad bin Hassan al-Askari sebagaimana yang didakwa oleh golongan Syiah itu. Malah apa yang jelas melalui hadith nabi s.a.w ialah Imam Mahdi adalah daripada keturunan Rasulullah. Ini berdasarkan hadith nabi s.a.w yang bermaksud:

“Daripada Ummu Salamah r.a. katanya, Rasulullah s.a.w bersabda: Imam Mahdi daripada keturunanku daripada anak Fatimah”. (Riwayat Abu Daud, Ibn Majah dan al-Hakim)

Sabda Baginda lagi yang bermaksud,

“Daripada Abu Said r.a. katanya, Rasulullah bersabda: Imam Mahdi dari keturunanku, luas dahinya, tinggi hidungnya. Ia memerintah bumi dengan penuh keadilan. Ia memerintah selama 7 tahun”. (Riwayat Abu Daud dan al-Hakim)

Daripada Abdullah bin Mas’ud, daripada Nabi s.a.w. sabdanya: Allah akan mengutus seorang lelaki daripada keturunanku di dunia ini atau daripada Ahli Baitku yang namanya seperti namaku dan nama bapanya seperti nama bapaku. Ia akan memerintah di dunia ini dengan penuh keadilan sebagaimana sebelum ini dipenuhi kezaliman. (Riwayat al-Tirmidzi)

Sabda Nabi s.a.w yang bermaksud:

“Mahdi itu dari keturunanku, dahinya luas, hidungnya mancung, ia akan memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana bumi sebelum itu penuh dengan kezaliman dan kecurangan. Ia memerintah bumi selama tujuh tahun.” (Riwayat Abu Daud dan al-Hakim)

Menurut ahli sunnah wal jamaah kepercayaan kepada Imam Mahadi tidak termasuk dalam asas rukun iman, sedangkan dalam akidah Syiah ianya merupakan asas utama rukun iman mereka. Dengan ini bererti orang yang mengingkari Imam Mahdi mengikut ahli sunnah tidak dianggap kafir, tetapi dalam fahaman Syiah adalah sebaliknya. Jelas daripada hadith di atas, bahawa Imam Mahdi akan memerintah bumi dengan penuh keadilan dan kejujuran dan bukannya dengan dendam menghukum orang-orang yang melakukan kesalahan sebagaimana yang didakwa oleh golongan Syiah itu.

vii. Penyanjungan yang keterlaluan kepada Saidina Ali

Syiah menyanjung Saidina Ali berlebih-lebihan sehingga ia disama tarafkan dengan Rasulullah. Bahkan dalam beberapa hal Saidina Ali dianggap lebih tinggi lagi. Perkara ini dinyatakan dalam kitab al-Usul Min Kafi oleh al-Kulaini, jld. 1 hal.197:

Saidina Ali ra. telah berkata: “Akulah pembahagi ahli syurga dan neraka bagi pihak Allah, akulah pembeza yang Maha Besar dan akulah Pemegang Tongkat Nabi Musa dan Pemegang seterika (dapat membezakan di antara orang mukmin dan munafik, seolah-olah ia boleh menyelar dahi orang yang munafik). Sesungguhnya para malaikat dan Jibril telah memberi pengakuan terhadapku sebagaimana mereka telah memberi pengakuan terhadap Nabi Muhammad s.a.w. sendiri, dan sesungguhnya Allah telah mempertanggungjawabkan ke atasku sama sepertimana yang telah dipertanggungiawabkan ke atas Nabi Muhammad untuk mendidik umat manusia. Nabi Muhammad dipanggil, diberi pakaian dan disuruh bercakap. Lalu ia pun menyeru, memakai pakaian dan bercakap. Dan sesungguhnya aku diberikan beberapa sifat yang tidak diberikannya kepada seseorang sebelumku. Aku mengetahui kematian dan bala, keturunan dan percakapan yang tidak boleh dipertikaikan lagi. Tidak luput kepadaku apa yang telah Ialu. Tidak hilang daripadaku apa yang ghaib, aku diberi khabar gembira dengan izin Allah dan aku melaksanakan daripada Allah. Kesemuanya itu diberi kedudukan yang tinggi kepadaku dengan izin Allah”.

Ulasan

Tidak terdapat di dalam al-Quran atau hadith sahih yang menyatakan Saidina Ali mempunyai martabat seperti Rasulullah apatah lagi lebih daripadanya. Kepercayaan yang keterlaluan terhadap Saidina Ali ini adalah amat menyeleweng dan satu khurafat yang sangat nyata.

Nama Saidina Ali tidak terdapat di dalam al-Quran, kerana beliau bukan seorang nabi atau seorang Rasul, tetapi hanya sebagai Sahabat dan menantu Rasulullah s.a.w. yang dijamin masuk syurga. Namun Nabi Muhammmad s.a.w. sendiri tidak disanjung-sanjung dan dipuja-puja oleh para Sahabat secara berlebih-lebihan sehingga melampaui batas. Ini bertepatan dengan hadith:

Al-Zuhri berkata; Urwah bin al-Zubair memberitahuku daripada al-Miswar bin Makhramah bin Urwah berkata, “Wahai kaum, demi Allah sesungguhnya aku diutuskan kepada raja-raja dan aku sendiri diutuskan kepada raja Kaisar, Kisra dan raja Najasyi, demi Allah jika engkau lihat, seseorang raja sahaja yang disanjung oleh rakyatnya, tetapi para Sahabat Nabi Muhammad s.a. w. tidak menyanjung Nabi Muhammad s.a.w.” (Riwayat Ahmad)

viii. Mengkafirkan Para Sahabat Rasulullah s.a.w.

Golongan Syiah ini mempercayai bahawa selepas wafat Rasulullah s.a.w. semua sahabat murtad kecuali Ahlul-Bait dan beberapa orang sahabat terrnasuk Abu Dzar, Miqdad bin Aswad, Salman al-Farisi dan Ammar. Perkara ini disebutkan dalam Kitab Bihar al-Anwaroleh al-Majlisi juz. 27, hal 64-66:

“Kebanyakan para Sahabat adalah munafik, tetapi cahaya nifaq mereka tersembunyi di zaman mereka. Tetapi apabila wafat nabi s.a.w ternyatalah cahaya nifaq mereka itu melalui wasiat Nabi dan mereka itu kembali secara mengundur ke belakang, dan kerana ini Saidina Ali berkata; ”Semua manusia murtad selepas wafat nabi s.a.w. kecuali empat orang sahaja iaitu Salman, Abu Zar, Miqdad dan Ammar, dan perkara ini tidak ada masalah lagi”.

ix. Menuduh Abu Bakar, Umar, Uthman dan Muawiyah sebagai Empat Berhala Quraisy Serta Pengikut-pengikut Mereka Adalah Musuh Allah

Golongan Syiah menuduh Abu Bakar, Umar, Uthman dan Muawiyah sebagai empat berhala Quraisy. Ini dinyatakan dalam Kitab Tuhfah al-Awam Maqbul oleh al-Syed Manzur Husain, hal.330. dan di dalam kitab al-Tafsir oleh Abu al-Nadhar Muhammad bin Masud bin lyasy al-Salami al-Samarqandi terkenal dengan panggilan Ibn al-Iyasyi, hal. 116.

“Daripada Abu Hamzah al-Thumali, Abu Jafar a.s. berkata, “Wahai Abu Hamzah sesungguhnya yang beribadah kepada Allah ialah mereka yang mengenal Allah. Maka adapun mereka yang tidak mengenal Allah seolah-olah ia menyembah selain Allah. Perbuatan sedemikian adalah sesat.” (Aku) Abu Hamzah menjawab, “Semoga Allah memberikan kebaikan kepada engkau”. Apakah yang dimaksudkan dengan mengenal Allah itu?”. Jawab Abu Jafar, “Membenarkan Allah dan membenarkan Nabi Muhammad Rasulullah tentang perlantikan Ali dan menjadikannya sebagai imam dan imam-imam yang mendapat pertunjuk selepasnya dan berlindung kepada Allah daripada musuh-musuh mereka”. Demikianlah juga dengan pengenalan terhadap Allah. Kata Abu Jafar lagi, aku (Abu Hamzah) bertanya lagi, “Semoga Allah memberi kebaikan kepada engkau. Apakah sesuatu yang apabila aku amalkannya pasti aku dapat menyempurnakan hakikat iman?”. Jawab Abu Jafar, “Hendaklah engkau melantik wali-wali Allah dan memusuhi musuh-musuh Allah dan hendaklah engkau bersama orang-orang yang benar, sebagaimana Allah memerintahkan engkau”. Aku (Abu Hamzah) bertanya lagi, “Siapakah wali Allah dan siapakah musuh Allah itu?”. Lalu ia menjawab, “Wali-wali Allah ialah Nabi Muhammad RasuluIlah, Ali, Hasan, Husain dan Ali bin al-Husain. Kemudian berakhirlah perkara itu tentang wali-wali kepada kami, kemudian dua anak lelaki Ja’far, lalu ia mengiakan (dengan keadaan menganggukkan kepala) kepada Abu Ja’far dalam keadaan duduk. Maka siapakah yang melantik mereka? “Allahlah yang melantik mereka dan Allah sentiasa bersama orang-orang yang benar, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah”.

Aku bertanya lagi, “Siapakah musuh-musuh Allah, semoga Allah memberi kebaikan kepada engkau”. Ia jawab, “Empat berhala”. Ia bertanya lagi, “Siapa empat berhala itu?”. Ia menjawab, “Abu Fusail (Abu Bakar), Rama’ (Umar), Nathal (Uthman) dan Muawiyah dan sesiapa yang menganut agama mereka dan memusuhi kesemua mereka ini (wali Allah), maka sesungguhnya ia telah memusuhi musuh-musuh Allah.”

Ulasan

Terdapat di dalam al-Quran dan hadith yang menjelaskan tentang keadilan dan sanjungan terhadap para Sahabat yang membersihkan mereka daripada sebarang tuduhan yang tidak benar. Ini berdasarkan firman Allah yang bermaksud:

“Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula (berhijrah dan memberi bantuan) dari orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang menurut (jejak langkah) mereka dengan kebaikan (iman dan taat). Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan Dia serta la menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, itulah kemenangan yang besar”. (Surah al-Taubah, Ayat 100)

Kalau kamu tidak menolongnya (Nabi Muhammad) maka sesungguhnya Allah telahpun menolongnya, iaitu ketika kaum kafir (di Mekah) mengeluarkannya (dari negerinya Mekah) sedang ia salah seorang dari dua (Sahabat) semasa mereka berlindung di dalam gua, ketika ia berkata kepada Sahabatnya: “Janganlah engkau berdukacita, sesungguhnya Allah bersama kita”. Maka Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada (Nabi Muhammad) dan menguatkannya dengan bantuan tentera (Malaikat) yang kamu tidak melihatnya”. (Surah al-Taubah, Ayat 40)

Demi sesungguhnya Allah redha akan orang-orang yang beriman ketika mereka memberikan pengakuan taat setia kepadamu (wahai Muhammad) di bawah naungan pohon (yang termaklum di Hudaibiah), maka (dengan itu) ternyata apa yang sedia diketahui-Nya tentang (kebenaran iman dan taat setia) yang ada dalam hati meraka, lalu ia menurunkan semangat tenang tenteram kepada mereka dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat masa datangnya”. (Surah al-Fath, Ayat 18)

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita yang amat dusta itu ialah segolongan dari kalangan kamu, janganlah kamu menyangka (berita yang dusta) itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang di antara mereka akan beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya itu, dan orang yang mengambil bahagian besar dalam menyiarkannya di antara mereka, akan beroleh seksa yang besar (di dunia dan di akhirat)”. (Surah al-Nur, Ayat 11)

“Dan orang-orang yang mengganggu serta menyakiti orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan sesuatu kesalahan yang dilakukannya, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata”. (Surah al-Ahzab, Ayat 58)

Sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud:

Daripada Abu Hurairah r.a. katanya; Rasulullah s.a.w. bersabda: “Jangan kamu mencaci Sahabat-sahabatku, demi Allah yang nyawaku berada dalam kekuasaan-Nya, sekiranya seseorang kamu membelanjakan emas sebesar bukit Uhud (maka perbelanjaan itu tidak dapat menyamai) secupak atau setengah cupak yang dibelanjakan oleh para Sahabat“. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Sabda Nabi s.a.w. lagi yang bermaksud:

“Daripada Jabir katanya, Rasulullah s.a.w. bersabda: Tidak masuk neraka orang-orang yang telah melakukan bai’ah semasa di bawah pokok”. (Riwayat al-Tirmizi)

“Daripada Ibnu Umar r.a. katanya kami memilih para Sahabat di zaman Nabi s.a.w., Ialu kami memilih Abu Bakar, kemudian Umar bin al-Khattab, kemudian Uthman bin Affan r.a.”. (Riwayat al-Bukhari).

x. Hanya Ali dan Para Imam sahaja yang Menghafal dan Menghimpun AI-Quran Dengan Sempurna.

Golongan Syiah menganggap bahawa tidak ada Sahabat yang menghimpun, memahami dan menghafal al-Quran dengan sempurna kecuali Ali sahaja. Perkara ini dinyatakan dalam Kitabal-Usul Min al-Kafi oleh al-Kulaini, juzu’ 1, hal. 228.

“Tidak Menghimpunkan al-Quran Kesemuanya kecuali Imam-imam a.s. dan Sesungguhnya Mereka itu Mengetahui Ilmu al-Quran Kesemuanya.

Muhammad bin Yahya daripada Ahmad bin Muhammad daripada Ibnu Mahbub daripada Amru bin Abu al-Miqdam daripada Jabir berkata, “Aku mendengar Abu Ja’far a.s. berkata, “Tidak ada sesiapa di kalangan manusia yang mendakwa bahawa ia telah menghimpun al-Quran secara sempurna sebagaimana yang diturunkan, melainkan pendusta dan tidak menghimpun, menghafaz sebagaimana yang diturunkan oleh Allah kecuali Ali bin Abu Talib dan imam-imam selepasnya a.s.”

Muhammad bin al-Husain daripada Muhammad bin al-Hasan daripada Muhamad bin Sinan daripada Ammar bin Marwan daripada al-Munakhkhal daripada Jabir daripada Abu Ja’far a.s. bahawasanya ia berkata, “Seseorang tidak boleh mendakwa bahawa di sisinya ada keseluruhan al-Quran zahir dan batinnya selain daripada para wasi”.

Golongan Syiah juga mendakwa mempunyai mashaf Fatimah. Perkara ini dinyatakan dalam kitab al-Usul Min al-Kafi oleh al-Kulaini, Juzu’ 1 hal. 238 – 240:

Abu Abdullah berkata, “Kami mempunyai mashaf Fatimah dan mereka tidak mengetahui apa dia mashaf Fatimah itu. Abu Basir bertanya, “Apakah dia mashaf Fatimah itu?”. Abu Abdullah menjawab, “Mashaf Fatimah sama seperti al-Quran kamu ini. Tiga kali ganda besarnya. Demi Allah tidak ada satu huruf pun seperti al-Quran kamu ini”. Abu Basir berkata lagi, “Demi Allah sahaja yang mengetahui mengenai perkara ini”. Abu Abdullah berkata; “Sesungguhnya Allah itu mengetahui, tetapi tidaklah yang sedemikian itu (tidak seperti al-Quran Ahli Sunnah Wal Jamaah). Kemudian Abu Abdullah diam sebentar, kemudian dia berkata, “Sesungguhnya kami mempunyai ilmu yang telah berlaku dan yang akan berlaku sehingga kiamat”. Abu Basir bertanya, “Aku jadikan tebusan engkau ini, demi Allah sahaja yang mengetahui. Abu Abdullah menjawab, “Sesungguhnya Allah sahaja mengetahui, tetapi tidaklah seperti yang demikian”.

Yang dimaksudkan dengan Abu Abdullah ialah Ja’far bin Muhammad al-Sadiq.

Abu Basir berkata lagi, Aku jadikan tebusan engkau, maka apakah yang dimaksudkan dengan ilmu itu? Abu Abdullah menjawab, “Apa yang ada di waktu malam dan siang, terjadi sesuatu perkara selepas sesuatu perkara sehinggalah hari kiamat”. Beberapa orang daripada sahabat kami daripada Ahmad bin Muhammad daripada Umar bin Abdul Aziz daripada Hammad bin Uthman, katanya, “Aku pernah mendengar Abu Abdullah berkata, “Orang-orang zindiq akan muncul tahun 128H. Ini berdasarkan bahawa aku pernah melihat dalam mashaf Fatimah a.s. “Hammad bertanya, “Apakah yang dimaksudkan dengan mashaf Fatimah itu?”. Abu Abdullah menjawab, “Sesungguhnya Allah s.w.t. apabila ia mengambil nyawa Nabi s.a.w. terdengar sesuatu di telinga Fatimah yang ketika itu merasa dukacita di atas kewafatan Nabi s.a.w. yang tidak diketahui melainkan Allah s.w.t. lalu Allah mengutuskan seorang malaikat kepadanya yang dapat menghiburkan kedukaannya”. Lalu Fatimah mengadu perkara yang demikian kepada Amirul Mukminin Ali, Ali pun berkata, “Apabila engkau merasai demikian dan engkau mendengar suara demikian, maka beritahulah kata-kata itu kepadaku. Maka akupun diberitahu yang demikian. Lalu Amirul Mukminin a.s. pun menulis setiap apa yang ia dengar, sehinggalah menjadi satu mashaf”. Kemudian Hammad berkata, Abu Abdullah berkata, “Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun di dalam mashaf itu perkara yang halal dan haram, tetapi terdapat di dalam mashaf itu ialah mengenai ilmu yang akan berlaku”.

Beberapa orang daripada sahabat kami, daripada Ahmad bin Muhammad daripada Ali bin al-Hakam daripada al-Husain Ibnu Abu ‘Ala katanya, aku mendengar Abu Abdullah berkata, “Bersamaku ialah al-Jafr al-Abyad”. Abu ‘Ala ‘bertanya, “Apakah yang ada di dalam al-Jafr al-Abyad?”. Jawabnya, “Di dalamnya ada kitab Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Suhuf Nabi Ibrahim a.s. dan hukum halal haram dan mashaf Fatimah dan tidak terfikir terdapat di dalamnya al-Quran (tak ada), malah di dalamnya terdapat apa saja yang diperlukan oleh manusia sehingga kami tidak perlu lagi kepada seseorangpun, walaupun satu jildah atau setengah atau seperempat atau sekecil-kecil perkara”.

Diriwayatkan juga terdapat mashaf Ali (mashaf Fatimah) di mana ayat Al-Quran mengandungi 17,000 ayat, tiga kali ganda daripada mashaf Uthmani. Perkara ini dinyatakan dalam kitab Usul Kafi, Itikadi, Ijtimai, Akhlakhi, Wa – ilmi oleh al-Kulaini hal 443-446.

Muhammad bin Yahya daripada Muhammad bin al-Hussain daripada Abdul Rahman bin Abu Hashim daripada Salim bin Salamah katanya; “Seorang lelaki membaca al-Quran di hadapan Abu Abdullah a.s (Ja’far bin Muhammad al-Sadiq), sedangkan aku (Salim) mendengar huruf-huruf al-Quran (yang dibacanya) itu bukanlah sepertimana yang lazim dibaca oleh orang ramai. Lalu Abu Abdullah a.s. berkata; Berhentilah daripada membaca Al-Quran ini, (sebaliknya) bacalah al-Quran sepertimana orang ramai membacanya. Sehingga munculnya Imam Mahdi al-Muntazar a.s. Apabila telah muncul Imam Mahdi al-Muntazar a.s. ia akan membaca kitab Allah (al-Quran) mengikut yang sebenarnya, lalu ia (Abu Abdullah) pun mengeluarkan Mashaf yang ditulis oleh Ali a.s. sambil berkata; Ali a.s. telah menunjukkan kepada orang ramai ketika beliau selesai (menulis mashaf tersebut). Sambil berkata kepada mereka. Inilah dia kitab Allah (al-Quran) sebagaimana yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan sesungguhnya aku telah mengumpulkannya daripada dua lauh. Lantaran itu mereka berkata; Inilah dia di sisi kita, mashaf yang mengandungi di dalamnya al-Quran yang kami tidak perlu lagi kepada al-Quran tersebut (mashaf Uthmani). Lalu Saidina Ali berkata: Demi Allah tidaklah kamu akan melihatnya selepas hari kamu ini selama-lamanya. Hanya sesungguhnya menjadi tanggungiawabku untuk memberitahu kamu semua ketika aku mengumpulkannya supaya kamu dapat membacanya”.

Ali bin al-Hakam daripada Hisham bin Salim daripada Abu Abdullah a. s. katanya;

“Sesungguhnya al-Quran yang dibawa oleh Jibrail kepada Nabi Muhammad s.a.w. mengandungi 17,000 ayat.”

Ulasan

Golongan Syiah menganggap hanya Ali dan para Imam sahaja yang menghafal dan menghimpun al-Quran dengan sempurna. Perkara seumpama ini jelas bertentangan dengan al-Quran, Firman Allah yang bermaksud:

“Pada hari ini Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan Aku telah redhakan Islam itu menjadi agama untuk kamu”. (Surah al-Maidah, Ayat 3)

“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Quran dan Kamilah yang memelihara dan menjaganya” . (Surah al-Hijr, Ayat 9).

Mashaf yang ada pada hari ini telah dikumpul di zaman para Sahabat dan sampai kepada tabi’in dan atba’ tabi’in dengan cara mutawatir. Para Sahabat telah ijmak menerima pakainya dengan sebulat suara. Dalam masa pemerintahan Saidina Ali, beliau tidak menolak penyusunan al-Quran atau membuat sebarang tokok tambah dan perubahan yang ada pada zaman Sahabat itu. Malah beliau menerima dan memperakuinya, serta beliau menyuruh Abu Aswad Ad-Duali meletakkan baris dan titik pada huruf al-Quran mashaf Uthmani untuk lebih mudah membacanya.

xi. Menghalalkan Nikah Mut’ah

Golongan Syiah menghalalkan nikah Mut’ah. Perkara ini dinyatakan dalam Kitab Man La Yahduruhu al-Faqih oleh Abu Ja’far Muhammad b. Ali b. al-Husain Babawaih, Juzu’ 1, hal. 358:

“Adapun mut’ah maka sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah menghalalkannya dan tidak mengharamkannya sehinggalah baginda wafat”.

Abu Ja’far al-Baqir meriwayatkan dalam kitab Man La Yahduruhu al-Faqih Oleh Abu Ja’far Muhamad bin Ali bin al-Husain, hal: 358:

“Bukan dari kami orang yang tidak mempercayai AI-Raj’ah dan tidak menganggap halal mut’ah kita”.

Mengikut ajaran dan fahaman Syiah, perkahwinan Mut’ah tidak memerlukan saksi, wali dan perisytiharan. Kenyataan ini disebutkan dalam Kitab al-Nihayah Fi Mujarrad al-Fiqh Wa al-Fatawa oleh Abu Ja’far Muhammad b. al-Hasan b. Ali al-Tusi, hal. 489:

“Adapun saksi dan pengisytiharan nikah kedua-keduanya bukan dapipada syarat-syarat mut’ah dalam apa keadaan sekalipun. Kecuali jika seseorang itu dituduh berzina, maka disunatkan pada ketika itu ia mengadakan dua orang saksi ketika akad”.

Ulasan

Nikah Mut’ah telah diharamkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. buat selama-lamanya sehingga hari kiamat menerusi hadith-hadith sahih sebelum Baginda wafat dan salah seorang perawi hadith tersebut ialah Saidina Ali sendiri. Antara hadith-hadith tersebut ialah:

“Daripada Ali bin Abu Talib katanya: “Bahawa Rasulullah s.a.w. melarang nikah mut’ah pada hari peperangan Khaibar dan melarang juga memakan daging keldai jinak”. (Riwayat Ibn Majah dan al-Nasai)

Daripada al-Rabi’ bin Sabrah daripada bapanya katanya, kami keluar bersama-sama Nabi s.a. w. semasa haji Wida’ di mana Baginda bersabda: “Wahai manusia sesungguhnya aku telah mengizinkan kamu melakukan mut’ah (tetapi) ketahuilah, sesungguhnya Allah s.w.t. telah mengharamkannya sehinggalah hari kiamat, sesiapa yang masih ada perempuan mut’ah di sisinya, maka hendaklah ia melepaskan kehendaknya dan janganlah kamu mengambil sesuatu yang kamu telah memberikannya“. (Riwayat Ibnu Majah)

Daripada Ibnu Umar katanya, ketika Saidina Umar dilantik sebagai khalifah, beliau telah berkhutbah kepada orang ramai dengan katanya, “Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah mengizinkan kami bermut’ah sebanyak 3 kali kemudian Baginda telah mengharamkannya. Demi Allah, tidak aku mengetahui seseorang yang melakukan nikah mut’ah sedangkan ia muhsan (telah berkahwin) melainkan aku merejamnya dengan batu, kecuali ia dapat membawa kepadaku empat orang saksi yang menyaksikan bahawa Rasulullah s.a.w. telah menghalalkannya setelah Baginda sendiri telah mengharamkannya”. (Riwayat Ibnu Majah)

“Daripada Rabi’ bin Sabran daripada bapanya bahawasanya Nabi s.a.w. telah mengharamkan nikah mut’ah”. (Riwayat Abu Daud)

xii. Menambah Syahadah.

Golongan Syiah menambah nama Saidina Ali dalam syahadah selepas nama Nabi Muhammad s.a.w. Perkara ini dinyatakan di dalam Kitab al-Usul Min al-Kafi oleh al-Kulaini, Juzu’ 1, hal. 441:

“Sahal bin Ziad daripada Muhammad bin al-Walid katanya aku mendengar Yunus bin Yakub daripada Sinan bin Tarif daripada Abu Abdullah a.s. katanya Abu Ja’afar berkata, “Sesungguhnya kami ialah Ahli Bait yang pertama yang disebutkan oleh Allah nama-nama kami. Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi. Ia menyeru malaikat lalu ia menyeru “Asyhadu alla ilaha illAllah” tiga kali “wa asyhaduanna Muhammadan rasulullah” sebanyak 3 kali “Asyhadu an-Ali waliyyullah”.

Ulasan

Golongan Syiah menambah nama Saidina Ali dalam syahadah. Perkara ini jelas bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah yang menyebut bahawa syahadah hanyalah kepada Allah dan Rasul-Nya sahaja, tidak kepada Saidina Ali. Ini berdasarkan firman Allah yang bermaksud:

“Apabila orang-orang munafik datang kepadamu (wahai Muhammad) mereka berkata, “Kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau sebenar-benarnya Rasul Allah”. Dan Allah sememangnya mengetahui bahawa engkau ialah RasulNya serta sesungguhnya pengakuan mereka adalah dusta”. (Surah al-Munafiqun, Ayat 1)

“Nabi Muhamad s.a.w. ialah Rasul Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir yang (memusuhi Islam) dan sebaliknya bersikap kasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri (umat Islam)…”. (Surah al-Fath, Ayat 29)

Sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud,

“Islam itu dibina di atas lima perkara iaitu mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Nabi Muhammad pesuruh Allah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan”. (Riwayat Ahmad, al-Bukhari, Muslim, Tirmizi dan al-Nasa’i)

Sabda Nabi lagi bermaksud:

“Daripada Umar r.a. katanya Rasuluilah s.a.w. ditanya tentang Islam lalu Baginda menjawab, “Islam ialah engkau menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan menunaikan haji jika engkau berkemampuan. Ia berkata, “Engkau benar… ”, (Riwayat Muslim)

Jelas daripada hadith-hadith di atas bahawa tidak ada langsung penambahan nama Saidina Ali selepas nama nabi Muhammad s.a.w.

Oleh yang demikian menambah nama Saidina Ali di dalam syahadah, tidak boleh diterima pakai di dalam ajaran Islam.

xiii. Menolak Hadith Yang Diriwayatkan Oleh Ahlu Sunnah Wal Jamaah Sekalipun Hadith Mutawatir

Golongan Syiah juga menolak semua hadith yang diriwayatkan oleh golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah walaupun hadith itu sampai kepada darjat mutawatir. Mereka hanya berpegang kepada hadith yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait sahaja. Pegangan ini disebut di dalam buku Aslu al-Syiah Wa Usuluha oleh Muhammad al-Husain Ali Kasyif al-Ghita’, halaman 149:

“Di antaranya bahawa Syiah tidak mengiktiraf sunnah (hadith-hadith nabi) kecuali hadith yang sah di sisi mereka ialah hadith yang diriwayatkan daripada Ahli Bait daripada datuk mereka iaitu hadith yang diriwayatkan oleh Abu Jafar al-Sadiq daripada bapanya al-Baqir daripada bapanya Zainal Abidin daripada al-Husain al-Sibti daripada bapanya Ali Amirul Mukminin daripada Rasulullah s.a.w. (Allah meredhai mereka semua)”.

Syiah juga tidak menerima hadith-hadith yang diriwayatkan oleh para Sahabat termasuklah khalifah al-Rasyidin (kecuali Saidina Ali) dan para Sahabat agung yang lain seperti Abu Hurairah, Samurah bin Jundub, Marwan bin al-Hakam, Imran bin Hathan al-Khariji dan Amru bin al-As. Apa yang mereka terima ialah hadith-hadith yang diriwayatkan oleh Saidina Ali dan Ahli Bait. Perkara ini dinyatakan dalam Kitab Aslu al-Syiah Wa-Usuluha oleh Muhammad Husain Ali Khasif al-Ghita’, hal. 149.

“Adapun hadith yang diriwayatkan umpamanya oleh Abu Hurairah, Samurah Ibnu Jundub, Marwan bin al-Hakam dan Umran bin Hattan al-Khariji dan Amru bin al-As dan orang-orang yang seperti mereka, mereka ini tidak diktiraf walaupun sekadar seekor nyamuk dan perkara ini sudah diketahui ramai tanpa perlu disebut-sebut. Majoriti ulama’ Sunnah telah mengecam mereka dan menunjukkan kesalahan-kesalahan mereka yang buruk ini”.

Ulasan

Syiah meyakini para Sahabat telah murtad, dengan demikian kedudukan mereka sebagai perawi hadith adalah “tidak adil”. Perkara ini bertentangan dengan al-Quran dan hadith-hadith sahih kerana al-Quran sendiri telah menyebut para Sahabat adalah adil dan diberi pujian yang tinggi. Oleh yang demikian segala periwayatan yang dibawa oleh mereka hendaklah diterimapakai dan dihayati oleh seluruh umat Islam sepanjang zaman.

3.2 PENYELEWENGAN DARI SUDUT SYARIAT

i. Menolak ljmak Ulama’

Golongan Syiah tidak menerimapakai ijmak ulama’, buktinya mereka menolak perlantikan Khalifah Abu Bakar, Umar dan Uthman, malah mereka berpegang kepada pendapat-pendapat Imam mereka, kerana ijmak pada mereka ada kesalahan, sedangkan pendapat Imam adalah maksum. Perkara ini dinyatakan di dalam kitab Mukhtasar al-Tuhfah al-lthna Asyariyyah oleh Shah Abdul Aziz al-lmam Waliyullah Ahmad Abdul Rahim al-Dahlawi, hal. 51.

“Adapun ijmak ia juga adalah batil, kerana ia merupakan hujah yang tidak ada asalnya. Bahkan ini disebabkan kata-kata imam maksum terkandung di dalamnya. Perkara ini adalah berdasarkan kata-kata imam maksum dan bukannya ke atas ijmak itu sendiri.

“Kemaksuman imam dan perlantikan mereka adalah sabit sama ada dengan perkhabaran imam itu sendiri atau perkhabaran imam maksum yang lain. Sesungguhnya perkara yang ini telah jelas dan begitulah ijmak generasi Islam yang pertama dan kedua iaitu sebelum berlakunya perselisihan di kalangan umat, juga tidak diambil kira, kerana mereka telah berijmak di atas perlantikan Abu Bakar sebagai khalifah, haram kahwin mut’ah, menyelewengkan al-Quran, menegah nabi daripada menerima pusaka, merampas tebusan daripada perawan dan selepas berlaku perselisihan di kalangan umat dan perpecahan di kalangan mereka, bagaimana ijmak boleh berlaku lebih-lebih lagi dalam masalah khilafiah yang perlu kepada hujah yang pasti”.

Ulasan

Golongan Syiah tidak menerima pakai ijmak ulama’, buktinya mereka tidak menerima kesahihan perlantikan Saidina Abu Bakar, Umar dan Uthman, sedangkan para Sahabat termasuk Saidina Ali sendiri mempersetujuinya.

Begitu juga telah ijmak ulama’ tidak berlaku penyelewengan terhadap al-Quran. Mereka menolak ljmak kerana Imam-imam mereka maksum. Dalam aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, ijmak ulama’ dan qias adalah termasuk di dalam sumber perundangan Islam selepas al-Quran dan hadith nabi s.a.w. Kedua-dua sumber tersebut boleh dijadikan sebagai dalil untuk berhujah bagi mensabitkan sesuatu hukum syarak. Ini berdasarkan firman Allah yang bermaksud:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada Ulil Amri (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (kitab) Allah (al-Quran) dan (Sunnah) Rasul-Nya, jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu) dan lebih elok pula kesudahannya”. (Surah AI-Nisa’, Ayat 59)

Sabda nabi s.a.w. yang bermaksud:

“Sesungguhnya Allah s.w.t. tidak menyetujui umatku atau umat Nabi Muhammad bersepakat di atas kesesatan”. (Riwayat al-Tirmizi)

Menolak sesuatu yang telah diijmakkan oleh Sahabat, sedangkan Saidina Ali sendiri telah mengakuinya, ini bererti menolak kewibawaan dan ketsiqahan Saidina Ali sendiri sebagai imam mereka yang didakwa sebagai maksum.

Abdullah bin Mas’ud berkata:

“…. Sesuatu yang baik yang disepakati oleh orang-orang Islam, maka ianya di sisi Allah adalah baik dan begitulah sebaliknya”.

ii. Menolak Qias

Golongan Syiah juga menolak qias, kerana beramal dengan qias akan merosakkan agama. Perkara ini dinyatakan di dalam kitab Aslu al-Syiah Wa Usuluha oleh Muhammad bin Al-Husain Ali Kasyif al-Ghita’, hal. 149:

“Antaranya bahawasanya Syiah Imamiah tidak beramal dengan qias dan sesungguhnya ia telah menjadi mutawatir di sisi imam-imam mereka. Sesungguhnya syariat apabila diqiaskan akan merosakkan agama dan boleh mendedahkan kerosakan amal dengan menggunakan qias itu dan ia memerlukan kepada keterangan yang lebih lanjut yang tidak muat ruangan di sini”.

Ulasan

Golongan Syiah tidak beramal dengan qias kerana Imam-imam mereka berpendapat bahawa syariat apabila diqiaskan akan merosakkan agama. Perkara ini amat bertentangan dengan al-Quran, Sunnah Rasulullah s.a.w. dan ijmak ulama’.

Permasalahan dalam kehidupan dunia ini adalah sangat luas dan akan berkembang dari satu masa ke satu masa. Oleh yang demikian sekiranya tidak boleh menggunakan qias akan menyebabkan agama menjadi jumud dan sempit. Justeru itu qias amat perlu sebagai salah satu kaedah di dalam mengeluarkan hukum syarak. Ini berdasarkan firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

Dan apabila datang kepada mereka sesuatu berita mengenai keamanan dan kecemasan, mereka terus menghebahkannya, padahal kalau mereka kembalikan sahaja hal itu kepada Rasulullah dan kepada UilI-Amri (orang-orang yang berkuasa) di antara mereka. Tentulah hal itu dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan mengenainya di antara mereka….” (Surah al-Nisaa’, Ayat 83).

Ini bertepatan dengan sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud,

“Daripada Anas r.a. daripada Nabi s.a.w sabdanya: Tiga perkara yang sesiapa memilikinya nescaya ia akan memperolehi kemanisan iman iaitu bahawa Allah dan rasul-Nya lebih dikasihi kepadanya daripada yang lain, dan bahawa ia mengasihi seseorang kerana Allah semata-mata serta ia benci kalau sekiranya ia kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dicampakkan ke dalam api neraka”. (Riwayat al-Bukhari)

Hadith mengenai kisah Muaz bin Jabal sangat jelas tentang perakuan Nabi s.a.w. berhubung penggunaan qias, sabdanya yang bermaksud,

“Bahawasanya Rasulullah s.a.w. telah mengutus Muaz ke Yaman, Ialu Baginda bertanya: “Bagaimana engkau hendak menghukum?”. Ia menjawab, “Aku menghukum berdasarkan kitab Allah (al-Quran)”. Baginda bersabda, “Sekiranya tidak terdapat di dalam kitab Allah?”. Ia menjawab, “Menghukum berdasarkan Sunnah Rasulullah s.a.w”. Baginda bertanya lagi, “Sekiranya tidak terdapat di dalam Sunnah Rasulullah?”. la menjawab, “Aku berijtihad dengan fikiranku”. Baginda pun bersabda, “Alhamdulillah (segala pujian bagi Allah) yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah s.a.w”. (Riwayat al-Tirmizi)

iii. Mengamalkan Nikah Mut’ah

Golongan Syiah masih meneruskan amalan nikah Mut’ah yang pernah diharuskan di peringkat awal Islam di dalam keadaan dan masa tertentu. Mereka masih mengamalkan nikah ini sehingga sekarang. Dengan ini menunjukkan bahawa mereka menolak permansuhan syariat tersebut. Mereka berpendapat bahawa nikah Mut’ah adalah diharuskan di dalam syariat Islam. Perkara ini dinyatakan dalam Kitab al-Nihayah Fi Mujarrad al-Fiqh Wa al-Fatawa oleh Abu Ja’far Muhamad b. Hassan b. Ali al-Tusi, hal. 489: “Nikah mutah adalah diharuskan dalam syariat Islam sebagaimana kami menyebutnya daripada akad seseorang lelaki ke atas seorang perempuan mengikut tempoh yang tertentu dengan mas kahwin yang tertentu”.

Ciri-ciri nikah Mut’ah ialah akad, tempoh dan mahar. Dalam nikah Mut’ah ditetapkan tempoh tertentu yang diredhai oleh kedua-duanya, sama ada sebulan atau setahun atau sehari.

Perkara ini dinyatakan di dalam kitab al-Nihayah Fi Mujarrad al-Fiqh Wa al-Fatawa oleh Abu Ja’far bin Muhammad bin AI-Hassan bin Ali AI-Tusi, hal. 491: “Adapun tempoh nikah mutah ialah mengikut keredaan pasangan kedua-duanya sama ada sebulan atau setahun atau sehari”.

Nikah mut’ah boleh dilakukan dalam tempoh satu jam atau dua jam, sehari, dua hari atau semalaman. Perkara ini dinyatakan di dalam kitab Tahzib al-Ahkam oleh Abu Ja’far Muhammad bin al-Hasan al-Tusi. hal. 266: “Muhammad bin Yakub daripada Muhammad bin Yahya daripada Ahmad bin Muhammad daripada Ibnu Faddhal daripada Abu Bukair daripada Zararah katanya Aku (Zararah) bertanya kepadanya (Abu Ja’far) adakah harus seorang lelaki bermut’ah dengan seorang perempuan sejam atau dua jam. Jawabnya; “Satu atau dua jam tidak terhenti kepada sempadan kedua-duanya, tetapi boleh dilakukan sekali atau dua kali, sehari atau dua hari dan semalaman dan seumpamanya”.

Nikah Mut’ah boleh dilakukan dengan perempuan Yahudi, Nasrani, Majusi, anak dara tanpa izin bapanya dan juga perempuan pelacur. Apabila dilakukan akad hendaklah disebut mahar dan tempoh yang diredhai oleh kedua-duanya. Sekurang-kurang mahar ialah semangkuk gula atau segenggam makanan dan sebagainya. Perkara ini dinyatakan di dalam kitab al-Nihayah Fi Mujarad al-Fiqh Wa al-Fatawaoleh Abu Ja’far Muhammad bin al-Hasan bin Ali AI-Tusi. hal. 490 – 491 dan kitab Tahzib al-Ahkam oleh Abu Ja’far Muhammad bin al-Hasan al-Tusi. hal. 254:

“Tidak mengapa bermut’ah dengan perempuan Yahudi, Nasrani dan makruh bermut’ah dengan perempuan Majusi, tetapi ianya tidak dilarang”.

“Muhammad bin Ahmad bin Yahya daripada Abbas bin Ma’arof daripada Sadan bin Muslim daripada seorang lelaki daripada Abu Abdullah katanya, “Tidak mengapa mengahwini anak dara apabila ia redha walaupun tanpa izin kedua ibu bapanya”.

“Tidak mengapa bermut’ah dengan perempuan pelacur kecuali lelaki itu menghalangnya daripada pelacuran setelah akad dilakukan.”

“Apabila hendak berakad hendaklah disebut mas kahwin dan tempoh yang diredhai oleh pasangan dan sekurang-kurang mas kahwin ialah semangkuk gula atau setapak tangan makanan atau seumpama yang demikian itu.”

Dalam nikah mut’ah tidak ditentukan bilangan wanita yang dimut’ahkan, boleh dilakukan sampai seribu orang wanita. Perkara ini dinyatakan di dalam kitab Tahzib al-Ahkam oleh Abu Ja’ far Muhammad bin al-Hasan al-Tusi, juzu’ 1, hal. 259:

“Daripada Ubaid bin Zararah daripada bapanya daripada Abu Abdullah a.s. katanya, disebutkan kepadanya tentang mut’ah adakah dihadkan kepada empat orang sahaja? Jawabnya “Kahwinlah perempuan-perempuan itu walau sampai seribu orang kerana mereka itu merupakan perempuan-perempuan yang disewakan”.

Ulasan

Nikah mut’ah ini sebenarnya telah dimansuhkan oleh ayat-ayat Al-Quran yang bermaksud seperti berikut:

“Wahai Nabi! Apabila kamu (engkau dan umatmu), hendak menceraikan isteri-isteri (kamu), maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan ‘iddahnya, dan hitunglah masa iddah itu (dengan betul), serta bertaqwalah kepada Allah, Tuhan kamu. Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah kediamannya (sehingga selesai iddahnya), dan janganlah pula (dibenarkan) mereka keluar (dari situ), kecuali (jika) mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan itulah aturan-aturan hukum Allah (maka janganlah kamu melanggarnya) dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah berlaku zalim kepada dirinya. (Patuhilah hukum-hukum itu, kerana) engkau tidak mengetahui boleh jadi Allah akan mengadakan, sesudah itu, sesuatu perkara (yang lain)”. (Surah al-Talaq, Ayat 1).

“Dan bagi kamu seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Tetapi jika mereka mempunyai anak, maka kamu beroleh seperempat dari harta yang mereka tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutangnya. Dan bagi mereka (isteri-isteri) pula seperempat dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi kalau kamu mempunyai anak maka bahagian mereka (isteri-isteri kamu) ialah seperlapan dari harta yang kamu tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan, dan sesudah dibayarkan hutang kamu. Dan jika si mati yang diwarisi itu, lelaki atau perempuan, yang tidak meninggalkan anak atau bapa, dan ada meninggalkan seorang saudara lelaki (seibu) atau saudara perempuan (seibu), maka bagi tiap-tiap seorang dari keduanya ialah seperenam. Kalau pula mereka (saudara-saudara yang seibu itu) lebih dari seorang, maka mereka bersekutu pada sepertiga (dengan mendapat sama banyak lelaki dan perempuan), sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh simati, dan sesudah dibayar hutangnya, wasiat-wasiat yang tersebut hendaklah tidak mendatangkan mudarat (kepada waris-waris). (Tiap-tiap satu hukum itu) ialah ketetapan dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyabar.”(Surah al-Nisaa’, Ayat 12).

“Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu, sedang mereka meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka (beriddah) selama empat bulan sepuluh hail. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya itu maka tidak ada salahnya bagi kamu mengenai apa yang dilakukan mereka pada dirinya menurut cara yang baik (yang diluluskan oleh Syara ‘). Dan (ingatlah), Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan”. (Surah al-Baqarah, Ayat 234) .

Orang-orang Islam di zaman itu telah ijmak bahawa nikah mut’ah telah dimansuhkan dan haram melakukannya. Nikah tersebut dimansuhkan oleh ayat-ayat al-Quran dan hadith Rasulullah s.a.w.

Nikah mut’ah bukan suatu pernikahan dalam Islam, malah ia merupakan amalan jahiliyah. Dengan itu perempuan yang dinikahkan mut’ah bukanlah isteri atau hamba, tidak boleh mewarisi, tidak sabit nasab dan tidak wajib nafkah. Nikah mut’ah amat jelas bertentangan dengan al-Quran, hadith Rasulullah s.a.w dan ljmak Ulama’. Di mana para Sahabat tidak mengingkari kata-kata Saidina Umar yang akan merejam dengan batu orang yang melakukan nikah mut’ah. Beliau berkata, “Nikah mut’ah merosakkan konsep nikah, talak, iddah dan pesaka.

3.3 PELBAGAI PENYELEWENGAN UMUM.


i. Menziarahl Kubur Saidina Husain, Ganjarannya Syurga

Syiah mendakwa bahawa orang yang menziarahi kubur Saidina Husain akan memasuki syurga, perkara ini dinyatakan di dalam kitab al-lrsyad oleh as-Syeikh al-Mufid halaman 252. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Rasulullah s.a.w.: “Sesiapa yang menziarahi Husain selepas wafatnya nescaya ia akan memasuki syurga”.

Ulasan

Tidak terdapat di dalam al-Quran dan hadith sahih Nabi s.a.w. yang menyatakan bahawa orang yang menziarahi kubur Saidina Husain akan memasuki syurga. Tetapi yang jelas di dalam hadith Nabi s.a.w yang menyatakan bahawa orang yang menziarahi kubur Nabi s.a.w. akan pasti mendapat syafaatnya. Ini bertepatan dengan sabda Nabi s.a.w yang bermaksud, “Sesiapa yang menziarahiku di Madinah dengan tulus ikhlas, nescaya aku akan menjadi saksi dan pemberi syafaat kepadanya pada hari kiamat.” (Riwayat al-Baihaqi)

ii. Menyiksa Tubuh Badan Sempena 10 Muharram

Golongan Syiah mengadakan upacara memukul dada dan menyiksa tubuh badan sempena 10 Muharram bagi menangisi kematian Saidina Husain. Perkara ini dinyatakan dalam Kitab al-Syiah Wa al-Tashih al-Sira’, Baina al-Syiah Wa al-Tasyayyu’oleh Doktor Musa al-Musawi, hal. 98.

“Perlu kami asingkan satu pasal yang khas mengenai memukul dengan rantai besi ke atas bahu, mengetuk kepala dengan pedang dan menyiksa badan pada hari kesepuluh Muharram sebagai berkabung di atas kematian Saidina Husain.

Amalan yang masyhur ini sentiasa diadakan sebagai satu bahagian daripada musim-musim perayaan sempena kematian syahid Saidina Husain. Amalan ini berlaku di Iran, Pakistan, India dan sebahagian di negara Lubnan pada setiap tahun. Dengan sebab itu berlaku pertempuran darah di antara Syiah dan Ahli Sunnah di beberapa tempat di Pakistan menyebabkan beratus-ratus nyawa yang tidak bersalah terkorban daripada kedua-dua belah pihak yang tidak dapat tidak banyak diperkatakan. Sebagaimana yang kami telah katakan pada pasal yang lalu bahawa Syiah mengadakan perayaan pada hari Asyura semenjak berabad-abad lagi. Selain daripada itu bacaan ziarah yang banyak diperkatakan sebelum ini di mana para pujangga telah menasyidkan beberapa qasidah di hadapan kubur sehingga seorang penyair Arab yang bernama Syarif Reda semasa menyampaikan qasidahnya yang mulia di hadapan kubur Husain yang mana terdapat di awal qasidah tersebut iaitu “Karbala sentiasa kamu berada di dalam kesusahan dan bala’ hingga sampai kepada bait ini iaitu: Berapa ramai orang yang telah berperang di atas tanah ini, sehinggalah darah yang mengalir dan mereka yang terbunuh.

Penyair tersebut menangis sehingga ia pitam. Yang pastinya bahawa Imam-imam Syiah merayakan hari kesepuluh Muharram, mereka duduk di rumah-rumah dengan menerima ucapan takziah daripada orang-orang yang memberikan takziah dan mereka mengadakan majlis jamuan pada hari itu. Imam mereka memberi khutbah dan qasidah bagi mengingati syahidnya Saidina Husain dan Ahli Bait Rasulullah s.a.w. dan kelebihan-kelebihan mereka”.

Ulasan

Upacara memukul dada dan menyiksa tubuh badan sempena 10 Muharram bagi menangisi kematian Saidina Husain adalah bertentangan dengan ajaran Islam kerana perbuatan seumpama ini dilarang oleh Rasulullah s.a.w. dengan sabdanya yang bermaksud,

“Bukanlah daripada golongan kami, orang yang menampar-nampar pipi dan mencarik-carikkan baju dan memekik-mekik sepertimana yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliah”. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Di dalam Islam telah ditentukan adab sopan ketika menziarahi jenazah iaitu dengan membanyakkan doa ke atas si mati supaya diampunkan dosanya. Dilarang meraung-raung ke atas kematian seseorang, tetapi dibolehkan menangis tanpa suara yang kuat. Ini bertepatan dengan sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud,

“Daripada Ibn Umar r.a, bahawasanya Rasulullah s.a.w. telah menziarahi Saad bin Ubadah. Bersama-sama Baginda ialah Abdul Rahman bin Auf, Saad bin Abu Waqqas dan Abdullah bin Mas’ud, Ialu Rasulullah s.a.w. menangis. Maka apabila orang ramai melihat Rasulullah s.a.w. menangis, merekapun menangis, lalu Baginda bersabda, ”Tidakkah kamu mendengar bahawasanya Allah s.w.t. tidak akan menyeksa (mayat) kerana air mata dan kesedihan hati, tetapi Allah s.w.t. menyiksa atau merahmati seseorang kerana ini, lantas Baginda menunjukkan lidahnya”. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

iii. Menghina Isteri-isteri Nabi s.a.w.

Golongan Syiah juga jelas menghina isteri-isteri Nabi. Perkara ini dinyatakan di dalam kitab Tuhfah al-‘Awam Maqbul oleh al-Syed Manzur Husain. hal. 330.

“Ya Allah, laknatlah olehmu dua berhala Quraisy dan dua thaghut, dua pendusta, dua anak perempuannya yang mana mereka berdua menyalahi perintah Engkau, mengingkari wahyu Engkau, mengingkari nikmat Engkau dan menderhaka terhadap wahyu Engkau dan mengubah agama Engkau dan menyelewengkan al-Quran dan mencintai seteru Engkau dan mengingkari nikmat batin Engkau dan menggagalkan perkara-perkara fardhu Engkau dan melanggar ayat-ayat Engkau dan memusuhi wali-wali Engkau dan melantik musuh Engkau dan memerangi negara Engkau dan merosakkan hamba-hamba Engkau. Ya Allah, laknatlah mereka berdua dan pengikut-pengikut mereka berdua dan wali-wali mereka dan penyokong-penyokong mereka, kekasih-kekasih mereka. Maka sesungguhnya mereka telah meruntuhkan institusi kenabian”.

Ulasan

Isteri-isteri Nabi adalah Ummahatul Mukminin. Mereka juga adalah tergolong dalam kalangan Sahabat Rasulullah s.a.w. yang adil. Oleh itu haram bagi orang mukmin menikahi mereka selama-lamanya, selepas wafat Rasulullah. Mereka wajib dihormati dan tidak boleh dicaci dan dicela. Ini dinyatakan di dalam firman Allah yang bermaksud,

Nabi itu lebih menolong dan lebih menjaga kebaikan orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah menjadi ibu mereka…”. (Surah al-Ahzab, Ayat 6)

Firman Allah s.w.t. lagi yang bemaksud,

“… Dan kamu tidak boleh sama sekali menyakiti Rasul Allah dan tidak boleh berkahwin dengan isterinya sesudah ia wafat selama-lamanya. Sesungguhnya segala yang tersebut itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah“.  (Surah al-Ahzab, Ayat 53)

Mereka juga merupakan orang yang bekerjasama dengan Nabi s.a.w. dalam meyebarkan dakwah dan menegakkan syiar Islam kepada masyarakat di zaman mereka.

iv. Mengharuskan Jamak Sembahyang Dalam Semua Keadaan

Golongan Syiah mengharuskan jamak sembahyang fardhu iaitu Zohor dan Asar dalam waktu Asar, Maghrib dan Isyak dalam waktu Isyak dalam semua keadaan tanpa sebarang sebab. Perkara ini dinyatakan dalam buku Minhaj Kebenaran Dan Pendedahannya (Fiqh Lima Mazhab di antara Nas dan Ijtihad) oleh al-Hasan bin Yusuf al-Mutahhar al-Hulliyy, terjemahan Prof. Madya Dr. Lutpi Ibrahim, hal. 36):

“Ja’fari: Harus menjamakkan di antara sembahyang Zohor dan ‘Asar, Maghrib dan ‘Isya’ sama ada di dalam musafir ataupun hadir tanpa sebarang sebab”.

Ulasan
Mengamalkan sembahyang jamak tanpa sebab secara berterusan adalah bertentangan dengan sunnah Nabi s.a.w. dan amalan para Sahabat Rasulullah s.a.w. Dalam syariat Islam, kedudukan hukum dipandang melalui kemudahan atau kesulitan melaksanakannya iaitu yang disebut “azimah” dan “rukhsah”. Azimah ialah sesuatu hukum yang kekal dengan hukum asalnya. Ia tidak berubah dengan adanya sebab-sebab seperti sembahyang lima waktu dikekalkan jumlah rakaat mengikut waktunya. Manakala rukhsah ialah suatu hukum yang diharuskan kepada orang Islam melakukannya disebabkan adanya sebab-sebab keuzuran dan kesulitan dan sekiranya tanpa sebab-sebab di atas, haram berbuat demikian, seperti sembahyang jamak dan qasar diharuskan pada masa musafir.

v. Imamah dan Khilafah Sebahagian Daripada Rukun Islam Dan lanya Berlaku Melalui Nas

Golongan Syiah mendakwa Imamah dan Khilafah sebahagian daripada rukun Islam dan ianya berlaku melalui nas. Perkara ini dinyatakan di dalam buku Minhaj Kebenaran Dan Pendedahannya (Fiqh Lima Mazhab di antara Nas dan Ijtihad) oleh al-Hasan bin Yusuf al-Mutahhar al-Hulliyyterjemahan Prof. Madya Dr. Lutpi Ibrahim hal. 145-146:

“Ja’fari: Imamah dan Khilafah sebahagian daripada rukun Islam dan ianya berlaku melalui nas”.

Ulasan

Pendapat ini hanyalah rekaan semata-mata, sedangkan di dalam Islam jelas menyatakan bahawa rukun Islam hanyalah lima perkara sahaja. Ini adalah berdasarkan hadith Nabi s.a.w. yang bermaksud,

“Islam itu dibina di atas lima perkara iaitu mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Nabi Muhammad s.a.w. pesuruh Allah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan puasa di bulan Ramadhan”. (Riwayat Ahmad, al-Bukhari, Muslim, at-Tirmizi dan al-Nasai)

vi. Sembahyang Dhuha Adalah Bid’ah

Golongan Syiah mendakwa sembahyang Dhuha adalah bid’ah. Perkara ini dinyatakan di dalam buku Minhaj Kebenaran Dan Pendedahannya ( Fiqh Lima Mazhab Di antara Nas dan Ijtihad) oleh al-Hasan bin Yusuf al-Mutahhar al-Hulliyyterjemahan Prof. Madya Dr. Lutpi Ibrahim hal. 31:

“Ja’fari: Sembahyang Dhuha adalah bid’ah. Para imam mazhab empat berpendapat ianya sunat. Lantaran itu mereka menyalahi sunnah Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh al-Humaidi di dalam al-Jami’ Baina al-Sahihain daripada Marwan al-‘Ajali, dia berkata: “Aku berkata kepada Ibn Umar, “Anda mengerjakan sembahyang Dhuha?”. Dia menjawab, “Tidak”. Aku pun bertanya lagi, “Abu Bakr?”. Dia menjawab: “Tidak”. Aku bertanya lagi: “Nabi s.a.w?”. Dia menjawab: “Tidak”. Humaidi pula meriwayatkan dari Aisyah di dalam Musnad Aisyah, dia berkata, sesungguhnya Nabi s.a.w. tidak pernah mengerjakan sembahyang Dhuha. Abdullah bin Umar juga berkata, “Sembahyang Dhuha adalah bid’ah dari segala bid’ah”.

Ulasan

Pendapat di atas bertentangan dengan hadith-hadith sahih yang menyebut tentang pensyariatan sembahyang Dhuha ini. Antara hadith-hadith tersebut ialah:

“Daripada Abu al-Darda’ r.a. katanya Nabi Muhammad s.a.w telah menasihatkanku tentang tiga perkara yang aku tidak pernah meninggalkannya selama aku hidup iaitu berpuasa 3 hari bagi tiap-dap bulan, sembahyang Dhuha dan aku tidak tidur kecuali aku telah mengerjakan witir”. (Riwayat Muslim Abu Daud dan al-Nasa’i).

Daripada Abu Hurairah r.a. katanya: Telah menasihati daku oleh kekasihku s.a.w. dengan berpuasa tiga hari bagi setiap bulan, sembahyang dua rakaat Dhuha dan aku mengerjakan sembahyang witir sebelum aku tidur”. (Riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan al-Tirmizi)

Daripada Abu Zar r.a. daripada Nabi s.a.w. sabdanya: Setiap pagi setiap anggota kamu bersedekah, setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh dengan kebaikan adalah sedekah dan menegah daripada kemungkaran adalah sedekah dan memadailah dengan yang sedemikian itu dengan mendirikan sembahyang Dhuha dua rakaat”. (Riwayat Muslim)

vii. Islam Bukanlah Syarat Wajibnya Haji

Golongan Syiah mendakwa Islam bukanlah syarat wajibnya haji. Perkara ini dinyatakan dalam buku Minhaj Kebenaran Dan Pendedahannya (Fiqh Lima Mazhab Di antara Nas dan Ijtihad) oleh al-Hasan bin Yusuf al-Mutahhar al-Hulliyy, terjemahan Prof. Madya Dr. Lutpi.Ibrahim hal. 55:

“Ja’fari: Islam bukanlah syarat wajibnya haji”.

Ulasan

Perkara ini amat bertentangan dengan al-Quran dan hadith. Telah jelas diterangkan di dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 196 yang bermaksud:

“Dan sempurnakanlah ibadat Haji dan Umrah kerana Allah”

Ayat ini dengan jelas menyatakan perintah Allah kepada orang-orang yang beragama Islam sahaja dan tidak ditujukan kepada orang-orang yang bukan Islam. Sementara hadith Nabi s.a.w. yang bermaksud:

“Wahai manusia, ambillah (daripadaku) cara-cara mengerjakan haji kamu, maka sesungguhnya Aku tidak mengetahui kerana berkemungkinan aku tidak dapat lagi mengerjakan haji lagi selepas tahun ini”. (Riwayat al-Nasa’i)

Hadith ini ditujukan kepada para Sahabat Nabi yang beragama Islam sahaja. Sementara hadith yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Ibnu Umar r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud,

“Islam itu dibina di atas lima perkara iaitu, mengucap dua kalimah syahadah bahawa sesungguhnya tiada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad ialah Pesuruh Allah, mendirikan sembahyang, memberi zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan mengerjakan haji ke Baitullah”.

Jelas hadith di atas menerangkan kepada kita bahawa antara ciri-ciri seorang Islam itu ialah mengerjakan haji, sedangkan mengerjakan ibadat haji bukanlah menjadi amalan orang-orang bukan Islam. Sementara ibadat haji yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Jahilliyyah dahulu adalah dengan cara bertelanjang. Apakah cara mengerjakan haji seperti itu sesuai diamalkan di zaman sekarang ini dan berhujah mengatakan Islam bukan syarat wajib haji, sedangkan perbuatan seumpama itu tidak diterima Allah dan tidak boleh diterima pakai di zaman ini. Sudah jelas apabila datangnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w, dengan sendirinya amalan-amalan di zaman Jahiliah itu telah ditolak oleh Islam.

viii) Wajib Menyapu Kedua Dua Kaki Dan Tidak Memadai Basuh Pada Kedua-duanya Bila Berwudhu’

Golongan Syiah mendakwa wajib menyapu kedua-kedua kaki dan tidak memadai basuh pada kedua-duanya. Perkara ini dinyatakan di dalam buku Minhaj Kebenaran Dan Pendedahannya (Fiqh Lima Mazhab Di antara Nas dan Ijtihad) oleh al-Hasan bin Yusuf al-Mutahhar al-Hulliyy, terjemahan Prof. Madya Dr. Lutpi Ibrahim hal. 13 – 14:

“Ja’fari: Wajib menyapu kedua-dua kaki dan tidak memadai basuh pada kedua-duanya. Ini juga adalah pendapat sebahagian para Sahabat, tabiin seperti Ibn Abbas, Ikrimah, Anas, Abu al-Aliyah dan al-Syabi”.

Ulasan

Pendapat ini adalah bertentangan dengan prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah dan para Qurra’ dan Ahli-ahli Tafsir yang muktabar. Jelas dinyatakan di dalarn hadith Nabi bahawa anggota wudhu’ yang wajib dibasuh termasuklah kaki, sebagaimana sabda Baginda yang bermaksud,

“Dari Humran, bahawa Uthman bin Affan r.a. (minta dibawakan kepadanya) air untuk mengambil wudhu’ Ialu ia berwudhu’ iaitu (mula-mula) ia membasuh kedua tapak tangannya tiga kali, kemudian ia berkumur-kumur dan menyedut air ke hidung serta menghembuskannya, kemudian ia membasuh mukanya tiga kali, kemudian ia membasuh tangan kanannya meliputi siku tiga kali, kemudian tangan kirinya seperti itu juga, kemudian ia menyapu sedikit dari kepalanya, kemudian ia membasuh kaki kanannya meliputi buku lali tiga kali, kemudian kaki kirinya seperti itu juga. Setelah itu ia (Saidina Uthman) berkata; ” Aku melihat Rasuluilah s.a.w. berwudhu’, sepertimana wudhu’ku itu”. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

PENUTUP

Rantau Asia Tenggara, khususnya Malaysia adalah rantau yang hening dengan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Sebarang usaha untuk memasukkan fahaman selain dari Ahli Sunnah Wal Jamaah terutama Syiah di kalangan penduduk rantau ini pasti akan menggugat keharmonian masyarakat.

Negara-negara yang mempunyai penganut Syiah, telah mengalami ketidakstabilan di kalangan rakyat dan pentadbiran di negara tersebut. Penganut Syiah akan sentiasa cuba untuk mengembangkan dan memasukkan pegangan mereka ke atas pengikut Ahli Sunnah Wal Jamaah. Mereka tidak mahu dan tidak akan tunduk kepada pemerintahan dan pentadbiran Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Islam yang bersidang pada 3 Mei 1996 telah membuat keputusan iaitu:

“Menetapkan bahawa umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dari segi Akqidah, Syariah dan Akhlak.

Memperakukan bahawa ajaran Islam yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah bercanggah dengan Hukum Syarak dan Undang-undang Islam; dan dengan demikian penyebaran apa-apa ajaran yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah dilarang.”

( [1] Fakta ini dipetik dari buku “The Concise Encylopedia of Islam” oleh Cyril Glasse th.1989 hal. 364-365. Mengikut statistik Bahagian Penyelidikan Jabatan Perdana Menteri, Syiah di negeri Iraq ialah 49%. )

SENARAI RUJUKAN

1. Abu Ja’afar bin Ya’kub bin Ishak al-Kulaini al-Razi, al-Usul Min al-Kafi, Jilid 1, Cetakan ke 3, th.1388H, Dar al-Kutub al-Islamiyyah,Tehran, Baz Sultani.

2. Muhammad bin Muhammad bin Nu’man al-‘Askibri al-Baghdadi al-Mulaqqab Bi al-Syeikh al-Mufid, al-lrsyad, Penerbit Muassasah al-A’lami Lil Matbu’at, Beirut, Lubnan, t.t.

3. Ad-Duktur Musa al-Musawi, al-Syiah Wa al-Tashih al-Sira’ Baina al-Syiah Wa al- Tasyayyu’, th. 1978.

4. Muhammad al-Husain Ali Kasyif al-Ghita’, Aslu al-Syiah Wa Usuluha, Penerbit al-Syed Murtadza ar-Radhwi al-Kasymiri, Matba’ah al-Arabiyyah, Qahirah, t.t.

5 . Shah Abdul Aziz al-lmam Waliyyullah Ahmad Abdul Rahim al-Dahlawi, Mukhtasar al-Tuhfah al-lthna Asyariyyah, cetakan dan penerbit: al-Riasah al-‘Aammah Lil Idarat Wal-Buhuth al-Ilmiah Wal Ifta’Wad Dakwah Wal Irsyad, Riyadh, al-Mamlakah al-Arabiah al-Saudiah, t.t.

6. Abi Ja’far Muhammad bin Ali bin al-Husain bin Babawaih AI-Qummi, Kitab Man La Yahduruhu al-Faqih, juzu’ I, Terbitan: Jamaah al-Mundarrisin fl al-Hauzah al-llmiah Fi Qum al-Muqaddasah, t.t.

7. Abi Ja’far Muhammad bin al-Hasan al-Tusi, Tahzib al-Ahkam, Juzu’ 1, th. 1390, Penerbit: Dar al-Khutub al-Islamiah, Tehran.

8. Muhammad Jawad Mughniah, al-Syiah Fi al-Mizan.t.t.

9. AI-Syeikh Muhammad Redha al-Muzaffar, Aqaid al-Imamiah, cetakan ke8, th. 1973, al-Matbaah al-‘Aalamiyyah Qahirah.

10. Abi Ja’far Muhammad bin al-Hasan bin Ali al-Tusi, al-Nihayah Fi Mujarrad al-Fiqh Wa al-Fatawa, terbitan Intisyarat Quds Muhammadi Qum, t.t.

11. Prof. Madya Dr. Lutpi Ibrahim, Minhaj Kebenaran dan Pendedahannya (Fiqh Lima Mazhab di antara Nas dan Ijtihad). Cetakan 1, th, 1993, Penerbit al-Wahdah Publications.

12. AI-Syed Manzur Husain, Tuhfah al’-‘Awam Maqbul, Lahore.t.t.

13. AI-lmam al-Fakhr al-Razi, al- Tafsir al-Kabir, juzu 10, cetakan ke 11 Dar al-Kutub al-Ilmiah, Tehran.

14. Alauddin Ali bin Muhamad bin Ibrahim al-Baghdadi, al-Syahir bi al-Khazin, Tafsir al-Khazin, al-Musamma Lubab al-Ta’wil Fi Maami al-Tanzil, Wa Bihamisyihi Tafsir al-Baghawi al-Malruf Bi Maalim al-Tanzil Juzu 1, Dar al-Fikr, Beirut Lubnan.

15. Dr. Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz fil usul al-Fiqh, cetakan ke-6, Dar al-Arabiah, Baghdad th. 1977.

16. Thiqah al-Islam Kulaini, Usul Kafi, Iktikadi, Ijtimai, Akhlaki Wa Ilmi, Juzu 4, Tehran, Khayaban Sa’di Janubi t.t.

17. Tafsir Pimpinan ar-Rahman diterbitkan oleh Bahagian Hal Ehwal Islam (sekarang JAKIM), Jabatan Perdana Menteri.

Mencari ‘Sokongan Sejarah’ Terhadap Kesudahan Sunni – Syiah

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

ABU SAIF

Adalah sukar untuk dicari kesepakatan terhadap penentuan tarikh mula munculnya gerakan Syiah. Ia berpunca daripada perbezaan pandangan pelbagai pihak di dalam menentukan pengasas atau pencetus kepada gerakan itu sendiri. Kontroversi yang membabitkan Syiah terus diperbaharui zaman berzaman dan ia berlanjutan hingga kepada era pasca Revolusi Iran yang menjadi suatu lagi batu tanda di sepanjang lebuh perjalanan sejarah Syiah. Apakah sebenarnya status hubungan masyarakat dunia dengan Syiah? Persoalan ini tidak hanya membabitkan keperluan semasa, malah penting untuk menjadi asas kepada ramalan terhadap masa depan tamadun insan, khususnya di persekitaran Timur Tengah sebagai “pusat dunia”.

Justeru itu, wajarlah persoalan ini digarap dengan bekalan sejarah kerana di situlah akan terserlah skrip sebenar kepada realiti pertembungan di antara Syiah dan Ahli Sunnah wa al-Jamaah.

ERA ABDULLAH BIN SABA

Abdullah bin Saba’ atau juga dikenali sebagai Ibn Sawda’ adalah seorang Yahudi dari San’a di Yaman yang telah menzahirkan keislamannya di zaman Uthman bin Affan r.a. Beliau adalah watak yang paling utama memainkan peranan menimbulkan kehuru-haraan di Madinah, Iraq, Syam dan Mesir secara khusus. Dakyah yang berlaku di dalam bentuk penyebaran pendapat siasah bahkan aqidah yang menyimpang, telah mencetuskan fitnah yang membawa kepada pembunuhan Saidina Uthman r.a. pada 18 Dzulhijjah 35H.

Ibn Sawda’ telah menyebarkan pelbagai idea yang kontroversi di kalangan umat Islam khususnya yang berkaitan dengan penyelewengan-penyelewengan yang dinisbahkan kepada Uthman bin Affan. Gerakannya telah mencetuskan pemberontakan di empat penjuru tanah air umat Islam. Malah Abu Dzar al-Ghifari r.a juga telah dihasut supaya bangkit mempertikaikan siasah Muawiyah bin Abi Sufian r.a. sebagai Gabenor di Syam di dalam soal pentadbiran Baitulmal.

Beliau juga telah mempopularkan idea kelayakan Saidina Ali r.a. sebagai pengisi jawatan Khalifah selepas kewafatan Rasulullah s.a.w dengan apa yang diistilahkan sebagai wasiat Rasulullah s.a.w. Abdullah bin Saba’ juga menjadi orang pertama yang secara terang-terangan mencela Abu Bakar, Umar, Uthman dan sekian ramai Sahabat. Hal ini diakui sendiri oleh ilmuan Syiah seperti Saad bin Abdullah al-Qummi di dalam al-Maqalaat wa al-Firaq. Tidak terhenti setakat itu, kepercayaan karut tentang kebangkitan semula Rasulullah s.a.w dan pelbagai fahaman yang kemudiannya menjadi usul teras golongan Syiah, telah dipelopori oleh Abdullah bin Saba’.

Inilah puncanya mengapa ramai pihak yang sudah tidak lagi mampu untuk menyembunyikan kecelaan sejarah Abdullah bin Saba’, cuba untuk menanamkan prasangka bahawa beliau tidak wujud secara pasti di dalam sejarah. Idea yang tidak berasas ini didokong oleh sekumpulan Orientalis dan pengkaji Arab serta ramai dari kalangan Syiah semasa (Dr. Muhammad Amahzun, Tahqiq Mawaqif as-Sahabah fi al-Fitnah min Riwaayaat al-Imam at-Thabari wa al-Muhadditheen, Maktabah al-Kauthar, Riyadh, 1994).

Hal ini mustahil dapat diterima akal kerana penyebutan kisah Abdullah bin Saba’ bukan hanya terdapat di dalam satu atau dua karangan ilmuan Ahli Sunnah wa al-Jamaah seperti Tarikh al-Imam at-Thabari malah ia turut disebut secara meluas di dalam sejumlah besar tulisan ulama’ pelbagai zaman, sama ada oleh Ahli Sunnah mahu pun Syiah sendiri. Tegasnya, Abdullah bin Saba’ adalah merupakan pelopor dan pengasas kepada timbulnya krisis di antara pengikut ajaran Islam sebenar dengan kumpulan Syiah yang berlarutan hingga ke hari ini.

Kerugian yang menimpa umat Islam di dalam peperangan Jamal dan Siffin, pembunuhan Ali r.a., anakandanya Husain r.a. dan pelbagai lagi siri perang dalaman yang tercetus semenjak kematian Uthman bin Affan r.a., adalah hasil suntikan fitnah yang dipelopori oleh seorang penjenayah bernama Abdullah bin Saba’.

ERA KHILAFAH BANI UMAYYAH

Muawiyah bin Abi Sufyan r.a. telah mengambil alih kepimpinan Islam selepas pembunuhan Ali r.a dan berundurnya Hasan r.a. dari memangku jawatan yang ditinggalkan oleh ayahandanya. Kesatuan umat Islam telah dapat dihasilkan, namun kewujudan kelompok yang mendukung idea Ibn Saba’ terus wujud dan sentiasa menjadi api di dalam sekam. Sikap keras lagi tegas Muawiyah dan para Khalifah Bani Umayyah terhadap golongan Syiah ini menjadikan mereka terpinggir dari arus perdana untuk beberapa ketika.

Analisa terhadap punca yang membawa kepada kejatuhan pemerintahan Bani Umayyah memperlihatkan sekurang-kurangnya empat kelompok musuh. Mereka adalah penduduk Arab berketurunan Yaman yang tinggal di Khurasan, golongan Mawali (bukan Arab) yang juga berpusat di sekitar Khurasan, kelompok Syiah yang sentiasa berdendam dengan Bani Umayyah, dan golongan keempat adalah terdiri daripada mereka yang menzahirkan diri sebagai Muslim tetapi masih berdendam terhadap Islam serta terus berpegang dengan fahaman pra-Islam seperti Rawandiyyah dan sebagainya.

Namun, penglibatan Syiah di dalam propaganda Revolusi Abbasiyyah adalah faktor terpenting ke arah tumbangnya Khilafah Bani Umayyah.

Muhammad bin Ali telah mewarisi gerakan Revolusi Abbasiyyah yang diasaskan oleh Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abd al-Muttalib. Muhammad bin Ali menyokong perjuangan Abu Hasyim bin Muhammad bin Ali al-Hanafiah yang merupakan seorang Imam Syiah. Ketika Abu Hasyim di ambang kematiannya, beliau telah mewasiatkan supaya Muhammad bin Ali mengambil alih tempatnya sebagai Imam dan semenjak itulah beliau mengepalai gerakan Hasyimiah atau Abbasiyyah.

Selepas kematian Imam Muhammad bin Ali pada tahun 125H, berlaku peralihan kepimpinan Revolusi Abbasiyyah hinggalah ke tangan Abu Muslim al-Khurasani yang melancarkan Revolusi Abbasiyyah secara terbuka. Pada masa itu nama Imam Ibrahim yang menggantikan tempat ayahandanya Imam Muhammad bin Ali masih dirahsiakan. Apabila rahsia ini terdedah, Imam Ibrahim telah ditangkap dan dibunuh di Harran (132H) dan beliau telah mewasiatkan supaya saudaranya Abu al-Abbas as-Saffah menggantikan tempatnya sebagai Imam. Walaupun mendapat tentangan daripada Abu Salamah al-Khallal, akhirnya calon yang disokong oleh keluarga Abbas dan Syiah iaitu Abu al-Abbas as-Saffah telah terpilih. Berhasillah kehendak Syiah di masa itu dan akhirnya kepimpinan ummah beralih daripada Bani Umayyah kepada Abu al-Abbas as-Saffah yang mengasaskan Kerajaan Abbasiyyah (132H).

ERA KERAJAAN ABBASIYYAH

Walaupun kerajaan Abbasiyyah itu tertegak atas kehendak dan maslahah golongan Syiah, mereka masih mengekalkan sikap pragmatik dan hanya berpihak kepada kuasa yang boleh memenuhi kemahuan mereka semata-mata.

Perpecahan yang serius di antara bangsa-bangsa Muslim mengundang kelemahan yang membunuh kerajaan Abbasiyyah. Namun, kemunculan Hulagu, cucu kepada Genghiz Khan ke Baghdad adalah peristiwa yang paling bersejarah. Di zaman Bani Buwaih, mazhab Khilafah Abbasiyyah adalah Syiah. Namun selepas berpindah kepada Seljuk, mazhab kerajaan kembali kepada Sunni. Akan tetapi, para khalifah di era penghabisan kerajaan Abbasiyyah masih terus percaya kepada tokoh-tokoh Syiah, seperti Mu’ayyid ad-Deen bin al-Alqami. Atas perbalahan yang berlaku di antara Sunni dan Syiah, Mu’ayyid telah menjemput Hulagu mengisi cita-citanya menawan Baghdad. Beliau yang sepatutnya menjalankan tugas mewakili Khalifah untuk berbincang dengan Hulagu, telah berpaling tadah dan seterusnya membuka laluan kepada Hulagu menyerang Baghdad hingga ke akar umbi pada tahun 656H. Ibn Kathir meriwayatkan bahawa, 1,800,000 penduduk Baghdad telah terbunuh di tangan Hulagu dan tenteranya. Suatu insiden yang hitam di dalam sejarah kemanusiaan.

ERA PRA FATIMIYYAH DAN AYYUBIYYAH

Kerajaan Fatimiyyah yang bermazhab Syiah merupakan kerajaan kecil pertama yang mengisytiharkan ketuanya sebagai Khalifah yang bebas merdeka daripada pemerintahan Abbasiyyah. Walaupun kerajaan Fatimiyyah mempunyai sumbangannya yang banyak terutamanya kepada aspek pembangunan tamadun material Islam, namun era tersebutlah yang menyaksikan berleluasanya penyebaran fahaman dan amalan Syiah yang khurafat, sehinggalah ia ditamatkan dengan kejayaan Salahuddin al-Ayyubi memimpin Mesir dan membawanya kembali kepada mazhab Sunni di bawah kepimpinan Kerajaan Abbasiyyah (567H).

ERA OTHMANIYYAH

Selepas kejatuhan Baghdad pada tahun 656H/1258M, kepimpinan umat Islam telah diambil alih oleh Khilafah Turki Othmaniyyah yang diasaskan pada tahun 1299M. Ketika pemerintahan Othmaniyyah berada di kemuncak kegemilangan mereka, wilayah Parsi telah menyaksikan kemunculan kerajaan Syiah Safavid yang diasaskan oleh Shah Ismail I pada tahun 1500. Buat kali pertamanya, tanah air Parsi telah diisytiharkan secara rasmi menganut fahaman Syiah sebagai mazhab rasmi.

Sejarah telah memperlihatkan sekali lagi sikap Syiah yang sentiasa memusuhi Ahli Sunnah. Kerajaan Safavid telah melancarkan propaganda menghasut penduduk wilayah Othmaniyyah di timur supaya bangkit memberontak. Malah mereka juga bekerjasama dengan Hapsburgs dari Austria untuk menentang Kerajaan Othmaniyyah. Dalam pada itu, Mesir yang ditadbir oleh kerajaan kecil Mamluki yang mengambil alih pemerintahan dari Ayyubiyyin, turut bekerjasama dengan Safavid menentang Othmaniyyah.

Sesungguhnya krisis ratusan tahun di antara Safavid Syiah di Iran terhadap Kerajaan Othmaniyyah telah banyak memberikan implikasi negatif kepada perkembangan kuasa Othmaniyyah yang mewakili Ahli Sunnah itu. Sultan Abdul Hamid II (Khalifah Daulah Othmaniyyah 1876 -1908) pernah berkata, “Sesungguhnya permusuhan di antara Kerajaan Safavid (Syiah) dan Othmaniyyah (Sunni) tidaklah untuk kepentingan umat Islam bahkan untuk kemaslahatan kufur dan kaumnya”.

ERA PASCA OTHMANIYYAH

Di ambang kejatuhan kerajaan Othmaniyyah, perjuangan Imam Syamil di Daghistan menentang Russia turut menghadapi konspirasi golongan Syiah yang sentiasa menjadi gunting di dalam lipatan. Mereka akan sentiasa berpihak kepada kuasa yang dirasakan boleh menang dan menjamin kepentingan Syiah.

Hal ini menjadi lebih kronik selepas perjanjian Sykes-Picot ditandatangani pada 16 Mei 1916. Tanah air umat Islam yang dirampas dari Khilafah Othmaniyyah telah di”faraidh”kan oleh Britain dan Perancis mengikut kehendak mereka. Peta-peta sempadan negara baru dilukis dengan mengambil kira strategi yang diyakini boleh mengekalkan kelemahan umat Islam. Bangsa Kurdi sinonim dengan Salahuddin al-Ayyubi berserta rekod bersih mereka terus setia bersama kerajaan Othmaniyyah, telah ditempatkan sebagai kaum minoriti di semua negara. Sykes-Picot telah melukis peta secara bengkang bengkok supaya bangsa Kurdi menjadi kaum minoriti di Turki, Syria, Iraq, Iran dan Armenia. Ini akan melemahkan mereka dan membolehkan pengaruh mereka dibunuh.

Malah sejumlah besar penganut Syiah menjadi penduduk Iraq yang Sunni dan begitu juga, Ahli Sunnah menjadi warga Iran yang didominasi oleh Syiah. Semuanya bertujuan untuk melemahkan umat Islam sedunia.

Namun Syiah terus berkembang dengan sikap pragmatik mereka, turut memainkan peranan yang penting sehingga tercetusnya peperangan Pakistan Barat dan Pakistan Timur pada tahun 1971.

ERA REVOLUSI IRAN

Tahun 1978 / 1979 telah menyaksikan kebangkitan besar-besaran pengaruh Syiah di bawah kepimpinan Ayatullah Khomeini menjatuhkan kepimpinan diktator Shah Iran, Muhammad Reza Pahlavi. Pengisytiharan Khomeini terhadap penubuhan Republik Islam Iran bagi menggantikan kerajaan Shah Iran, dilihat oleh dunia sebagai pencetusan suatu momentum besar terhadap kebangkitan semula kuasa Islam di dunia.

Namun, penelitian yang dibuat terhadap Republik Islam Iran telah memperlihatkan realiti yang berbeza. Ia adalah sebuah kebangkitan yang amat khusus mewakili kelompok Syiah Imamiah semata-mata tanpa sebarang perkongsian visi dan misi dengan Sunni.

Al-Marhum Said Hawwa yang memimpin gerakan Islam di Syria telah berkunjung ke Iran untuk bertemu sendiri dengan Khomeini dan meneliti sejauh mana Khomeini serius di dalam usahanya membebaskan bumi Palestin yang terjajah. Akan tetapi, hakikatnya adalah sangat mengejutkan. Bagi Said Hawwa, Khomeini dan Revolusinya itu, hanyalah lanjutan kepada makar Syiah yang dusta. Sekembalinya beliau dari Iran, Said Hawwa telah menulis sebuah makalah bertajuk al-Khomeiniyyah“ “Syudzuz fi Al-”Aqaid wa Al-Mawaqif (Khomeinisma: Keganjilan Pada Aqidah dan Pendirian Politik). Khomeini telah melanjutkan celaan Syiah terhadap para Sahabat malah peminggiran secara berpelembagaan terhadap ajaran Ahli Sunnah dan identiti selain Syiah telah dilakukan secara terang-terangan.

Said Hawwa telah menghuraikan dengan terperinci segala perkembangan semasa golongan Syiah pasca Revolusi Iran di tanah air umat Islam. Hakikat Hizbullah dan Harakah Al-Amal, perkembangan di Lubnan, Syria, Turki, Pakistan dan India, pemisahan Pakistan Timur (Bangladesh), bahkan mengunjur hingga ke Afrika, semuanya menggambarkan siapakah sebenarnya pendukung Khomeinisma dan apakah hakikat mereka. Catatan paling hitam peperangan Iran – Iraq telah meninggalkan kesan yang amat mendalam kepada kekuatan umat di rantau berkenaan.

Beliau juga menjelaskan tentang kerjasama-kerjasama sulit Iran dengan negara-negara seperti Libya, Lubnan, bahkan dengan Israel dan Soviet Union. Said Hawwa menekankan tentang lawatan berterusan wakil-wakil kerajaan Soviet Union ke Iran yang mana semua itu bercanggah sama sekali dengan laungan-laungan Khomeini di era Revolusi Iran yang diperjuangkannya.

Kekayaan umat Islam terbuang semata-mata untuk menghadapi gejala ini, bahkan kebangkitan Umat Islam juga mengalami kerugian akibat penglibatan Syiah di dalam gelanggang kebangkitan umat. Anasir-anasir kekuatan umat Islam banyak dipengaruhi Syiah lantas kelebihan itu tersalur ke arah yang bukan membawa kepada matlamat sebenar perjuangan umat, bahkan ke arah kepentingan Syiah semata-mata. Penampilan proses perlaksanaan Islam yang salah berlaku di Iran, apabila perlembagaan Iran mengaktakan mazhab sebagai dasar negara.

Jika sebahagian Syiah bersikap melampau di dalam prinsip taqiyyah (berpura-pura) mereka, kini di era Khomeini dan Revolusi Iran, taqiyyah itu menjangkau kepada penglibatan senjata api. Di suatu masa, Khomeini melaungkan penentangannya terhadap penguasaan Yahudi di Palestin tetapi di dalam masa yang sama, mengadakan kerjasama sulit dengan pihak musuh itu dan memberikan kemaslahatan kepada mereka.

PERTEMBUNGAN DI MASA HADAPAN

Sikap luar biasa Syiah yang memperlihatkan kecurigaan di sepanjang zaman tidak memungkinkan kita untuk meletakkan sebarang harapan dan simpati. Malah perkembangan di Iraq pasca serangan Bush dan penggantungan Saddam, mendedahkan kepada kita betapa lunaknya Syiah dengan sebarang peluang yang membolehkan mereka berkuasa, walaupun di atas kebinasaan orang lain.

Hal ini bakal menyulitkan lagi usaha untuk tidak mengaitkan Iran dengan fitnah umat Islam di akhir zaman kerana hadith ke 2944 di dalam Sahih Muslim menjelaskan bahawa Rasulullah s.a.w telah bersabda: “Dajjal itu akan keluar dengan diikuti bersamanya Yahudi dari Esfahan (sebuah wilayah di Iran) seramai 70 ribu, mereka itu memakai Tayalisah (jubah-jubah yang besar)”.

Apakah kesudahan pengkhianatan Syiah terhadap Ahli Sunnah? Semuanya di dalam pengetahuan Allah. Namun, untuk melihat mereka sebagai sandaran harap, tiada catatan sejarah yang menyokong, malah apa yang berlaku adalah sentiasa sebaliknya.

Semoga Allah menyelamatkan kita semua daripada kekeliruan di zaman yang serba mencabar ini.

Sumber: http://saifulislam.com/ dengan sedikit suntingan.

[SLIDE] Syiah Bukan Islam

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

Click to access syiah-imam12-mazhabatauagama-1.pdf

Untuk BACAAN ONLINE atau MUAT TURUN slide sila klik – https://tinyurl.com/hm4maee

SLIDE 1 – SYIAH IMAM 12, MAZHAB ATAU AGAMA?

SLIDE 2 – SYIAH IMAM 12

SLIDE 3  – SYIAH IMAM 12

Sebuah kepercayaan bahawa Imam Dua Belas itu dilantik berdasarkan nas dari pihak Allah dan mereka adalah maksum terpelihara dari dosa kecil dan besar serta dari lupa dan lalai.

SLIDE 4 – IMAM-IMAM SYI’AH

 • ‘Ali bin Abi Talib (wafat 40 H)
 • Hasan bin ‘Ali (wafat 50 H) 
 • Husain bin ‘Ali (wafat 61 H)
 • ‘Ali Zainal ‘Abidin bin Husain (wafat 94 H)
 • Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin (wafat 117 H)
 • Ja’far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir (wafat 148 H)
 • Musa al-Kazim bin Ja’far as-Sadiq (183 H)
 • ‘Ali ar-Ridha bin Musa Kazim (wafat 202 H)
 • Muhammad al-Jawaad bin ‘Ali ar-Ridha (wafat 220 H)
 • ‘Ali bin Muhammad al-Jawaad (wafat 254 H)
 • Hasan bin Ali al’-Askari (wafat 260 H)
 • Muhammad bin Hasan al’-Askari al-Mahdi (ghaib)

SLIDE 5  – AKIDAH SYIAH TERHADAP IMAM-IMAM MEREKA 

SLIDE 6 – IMAM SYIAH MENJADI ORANG TENGAH ANTARA ALLAH DENGAN MAKHLUKNYA

SLIDE 7 – PERSAMAAN ALLAH DENGAN IMAM

SLIDE 8 – SAIDINA ALI MENGHIDUPKAN ORANG MATI

SLIDE 9 – ALI MENDAMAIKAN MALAIKAT

SLIDE 10 – ALI LEBIH MULIA DARIPADA NABI S.A.W

SLIDE 11  – KATA-KATA IMAM ADALAH WAHYU

SLIDE 12  – IMAM LEBIH TINGGI DARJATNYA DARIPADA MALAIKAT DAN RASUL

SLIDE 13 – AKIDAH TAKFIR SAHABAT

SLIDE 14  – Kata Al-Jazairi: “Semua Sahabat telah murtad selepas kewafatan Nabi s.a.w kecuali 4 orang; Salman Al-Farisi, Abu Zar Al-Ghafiri, Miqdad bin Aswad dan ‘Ammar bin Yasir

SLIDE 15 – ABU BAKAR SOLAT DALAM KEADAAN BERHALA TERGANTUNG PADA LEHERNYA

SLIDE 16 – UMAR LEBIH KAFIR DARIPADA IBLIS

SLIDE 17 – ORANG YANG CINTA KEPADA ABU BAKAR DAN UMAR ADALAH KAFIR 

SLIDE 18 – KEDUDUKAN TIGA SAHABAT UTAMA DALAM NERAKA MENGIKUT GAMBARAN SYIAH

SLIDE 19 – MEMBENCI TIGA KHULAFA AWAL PENYEBAB MASUK SYURGA 

SLIDE 20 – MENGKAFIRKAN ISTERI NABI S.A.W

SLIDE 21 – MAHDI SYIAH HUKUM ‘AISYAH 

SLIDE 22 – AKIDAH TAHRIF AL-QURAN

‘AKIDAH BAHAWA AL-QURAN TELAH DIPINDA OLEH PARA SAHABAT

SLIDE 23 – AL-QURAN DIPINDA OLEH SAHABAT 

Al-Quran yang ada di tangan umat Islam hari ini sudah diubah, ditokok tambah dan diseleweng

Sayyid Ni’matullah al-Jazairi di dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu’maniyyah berkata:

“Sesungguhnya tokoh-tokoh Syi’ah telah sepakat tentang sahihnya hadith-hadith yang sampai ke peringkat mutawaatir yang menunjukkan dengan jelas tentang berlakunya penyelewengan terhadap al-Quran”. (Faslul Khitab Fi Tahrif Kitabi Rabbil Arbab m.s 31)

SLIDE 24 – ‘AKIDAH BAHAWA AL-QURAN TELAH DIPINDA OLEH PARA SAHABAT 

Daripada Jabir katanya, aku mendengar Abu Ja’far a.s berkata: “Tidaklah seseorang itu mendakwa bahawa ia telah mengumpulkan al-Quran kesemuanya sebagaimana diturunkan melainkan ia adalah seorang pendusta; al-Quran tidak dihimpunkan dan dihafal sebagaimana diturunkan oleh Allah Taala kecuali Ali bin Abi Talib a.s dan imam-imam selepasnya a.s.” Usul Al-Kafi jil.1 hal. 228

SLIDE 25 – ‘AKIDAH BAHAWA AL-QURAN TELAH DIPINDA OLEH PARA SAHABAT 

“Menurutku sudah sangat jelas pendapat bahawa al-Quran telah diubah dan diganti. Setelah saya teliti, boleh saya tegaskan bahawa keyakinan itu merupakan dhoruriyah dalam mazhab Syiah. Dan boleh dikatakan bahawa tujuannya  adalah untuk merampas khilafah” 

Abu Hasan Al-Amili: Muqaddimah kedua, Tafsir Miratul Anwar wa Misykatul Asrar

SLIDE 26 – AQIDAH BAHAWA AL-QURAN TELAH DIPINDA OLEH PARA SAHABAT

Dari Abu Bashir bahawa Abu Abdillah berkata: Sungguh kami mempunyai sebuah Mushaf Fathimah, taukah anda apa Mushaf Fathimah? Dia berkata: Mushaf Fathimah adalah seperti tiga kali al-Quran kamu sekalian, demi Allah tidak ada di dalamnya satu huruf pun yang tertulis dalam Quran kamu (sunni)”. (Al-Kulaini : Al-Kafi 1/457)

SLIDE 27 – MENYATAKAN PERMUSUHAN MELAMPAU TERHADAP UMAT ISLAM 

SLIDE 28 – MENYATAKAN PERMUSUHAN MELAMPAU TERHADAP UMAT ISLAM

Konfrontasi melampau terhadap Ahlussunnah 

 • MENGANGGAP DARAH AHLUSSUNAH ADALAH HALAL

 Daud bin Farqad diriwayatkan berkata: “Aku bertanya kepada Abi Abdillah a.s, “Apa katamu tentang membunuh Nashibi?”. Jawabnya, “Halal darahnya tetapi aku bimbangkan dirimu. Sekiranya engkau boleh merobohkan dinding ke atasnya atau lemaskannya ke dalam air supaya tiada sesiapapun menyaksikan pembunuhan itu maka lakukanlah”. (Ibn Babwaith Ilalu as-Syara’ Hal. 200, wasailu as-Syiah, jilid 18 Hal: 163, Biharu al-Anwar, jil 27 Hal:231)

SLIDE 29 – MENYATAKAN PERMUSUHAN MELAMPAU TERHADAP UMAT ISLAM

 • MENGANGGAP HARTA AHLU SUNNAH ADALAH HALAL

At-Thusi meriwayatkan dari Abi Abdillah, kata beliau “Ambillah harta Nashibi di mana sahaja kamu temui dan keluarkanlah 1/5 daripada harta yang diambil itu kepada kami”. (Tahzibu al-Ahkam Jil. 4 Hal. 122-123)

Tokoh-tokoh Syiah juga berpendapat bahawa  harta Nashibi dan segala sesuatu yang dimilikinya adalah halal.(Tahzibu al-Ahkam Jil. 2 Hal. 48)

SLIDE 30 – MENYATAKAN PERMUSUHAN MELAMPAU TERHADAP UMAT ISLAM

Dan memadailah daripada ta’rif itu bahawa sesungguhnya mazhab  al-Nawashib adalah mazhab Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah. (Dr. Muhammad Tijani as Samawi : as Syiah Hum Ahlussunnah)

SLIDE 31 – MENYATAKAN PERMUSUHAN MELAMPAU TERHADAP UMAT ISLAM

PROVOKASI PENUH DENDAM TERHADAP AHLU SUNNAH 

Ibnu Babwaih al-Qummi berkata: “Orang yang tidak menerima (tidak mempercayai) Imam adalah lebih kafir dari iblis”. (Ikmalu ad-Din, Hal 13)

Al-Kulaini meriwayatkan dalam al-Kafi bahawa manusia semuanya adalah anak zina kecuali Syiah kita.” (ar-Raudhah min al-Kafi, Hal 135)

Mulla Baqir al-Majlisi menulis: “Mereka (Nashibi atau ahli sunnah) lebih jelik dari anak zina, sesungguhnya Allah tidak mencipta binatang lebih hina dari anjing tetapi Nashibi adalah lebih hina daripadanya lagi”. (Haqqu al-Yakin, Jilid 2 Hal. 536)

SLIDE 32 – MENYATAKAN PERMUSUHAN MELAMPAU TERHADAP UMAT ISLAM

Mulla Baqir al-Majlisi menulis: “Mereka (Nashibi atau ahli sunnah) lebih jelik dari anak zina, sesungguhnya Allah tidak mencipta binatang lebih hina dari anjing tetapi Nashibi adalah lebih hina daripadanya lagi.” (Haqqu al-Yakin, Jilid 2 Hal. 536)

Khomeini berkata, “Adapun Nawasib (Ahli Sunnah) dan Khawarij (semoga mereka dilaknat oleh Allah) adalah najis dan ini tidak terhenti kepada penafian mereka terhadap risalah,” (Tahriru al-Wasilah, Jilid 1 Hal: 118)

SLIDE 33 – MENYATAKAN PERMUSUHAN MELAMPAU TERHADAP UMAT ISLAM

Kata Khomeini: “Halal sembelihan semua golongan-golongan dalam Islam kecuali sembelihan Nashibi walaupun ia menyatakan Islamnya”. (Ibid Jilid 2 Hal. 146)

Dalam kitabnya, Muhammad al-Saduq menunjukkan kebencian yang tidak terhingga terhadap ahli Sunnah: Sesungguhnya Nabi Nuh a.s membawa dalam kapalnya anjing dan babi tetapi Baginda tidak membawa anak zina dan al-Nasibi itu lebh jahat daripada anak zina”

SLIDE 34 – MENYATAKAN PERMUSUHAN MELAMPAU TERHADAP UMAT ISLAM

Khomeini di dalam Tahrir al-Wasilah (1/118) menghukumkan Ahli Sunnah sebagai najis, katanya: “Adapun Nawasib (Ahli Sunnah) dan Khawarij semoga dilaknati Allah tanpa ragu-ragu adalah najis.”

SLIDE 35 – MEYAKINI KUFAH ADALAH TANAH HARAM 

SLIDE 36 – MEYAKINI KUFAH ADALAH TANAH HARAM 

Kufah adalah tanah haram 

Abi Abdillah a.s bahawa beliau berkata: “Sesungguhnya Mekah adalah Tanah Haram Allah dan Madinah adalah Tanah Haram Muhammad dan Kufah adalah Tanah Haram Ali a.s. sesungguhnya Ali a.s. mengharamkan di Kufah apa yang diharamkan oleh Muhammad di Madinah”.  (Syeikh Abbas al-Qummi – Safinatu al-Bihar Jilid 2 Halaman 498 dan Molla Mohsein al-Kasyani –al-Wafi, jilid 8, hal. 215)

Beliau juga berkata: “Membelanjakan satu dirham di Kufah sama dengan membelanjakan 100 dirham di tempat lain dan mengerjakan dua rakaat sembahyang  padanya dikira sama dengan mengerjakan 100 rakaat di tempat lain”. (ibid)

SLIDE 37 – Tanah Karbala adalah tanah yang suci

Khomeini berkata: “Dikecualikan daripada tanah (yang haram dimakan) tanah kubur penghulu kita Abi Abdillah al-Husain a.s sebagai ubat dan tidak harus dimakan tanah ini dengan tanah lain dan tidak boleh juga dimakan lebih dari kadar kacang putih yang sederhana, tidak termasuk di dalam hukum boleh memakan tanah ini, tanah kubur orang lain walaupun tanah kubur Nabi s.a.w. dan tanah kubur para Imam a.s yang lain”. (Tahriru al-Wasilah, jilid 2, hal. 164). 

SLIDE 38 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

SLIDE 39 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

SLIDE 40 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

Imam Malik

SLIDE 41 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

Imam Malik, “Sesiapa yang memaki hamun Sahabat Nabi s.a.w tidak ada bahagian untuknya dalam Islam”.

SLIDE 42 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

SLIDE 43 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

Imam Ahmad bin Hanbal

SLIDE 44 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

Aku tidak rasa dia daripada umat Islam (Imam Ahmad)

SLIDE 45 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

SLIDE 46

6- ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

Imam al-Bukhari 

SLIDE 47 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

Imam al-Bukhari: Sama sahaja bagiku sama ada aku bersembahyang di belakang Al-Jahmi atau Rafidi (Syiah yang menolak Abu Bakar dan Umar), atau di belakang Yahudi atau Kristian. Mereka ini tidak perlu diberi salam, tidak perlu diziarahi ketika sakit, jangan dikahwini dan sembelihan mereka tidak halal dimakan. 

SLIDE 48 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

Imam Qurtubi 

SLIDE 49 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

Abdullah bin Idris

SLIDE 50 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

Abdurrahman bin Mahdi

SLIDE 51 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

Ahmad bin Yunus

SLIDE 52 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

Al-Firyabi

SLIDE 53 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

Firyabi ditanya tentang orang yang memaki Abu Bakar. Jawabnya: “Kafir”. “Adakah perlu disembahyangkan?”. Jawabnya: “Tidak perlu”. Bagaimana hendak dilakukan terhadap jenazahnya? Jawabnya: “Jangan sentuh mayatnya dengan tangan kamu, gunakan kayu sehingga dia ditanam di dalam lubangnya”.

SLIDE 54 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

Abu Zur’ah ar-Razi

SLIDE 55 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

Abu Qahir Al-Baghdadi

SLIDE 56 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

Al-Qadi Abu Ya’la 

SLIDE 57- ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

Al-Qadhi Iyad: “Kami memutuskan kafirnya Syiah melampau pada kata mereka Imam lebih afdal daripada Nabi s.a.w”.

SLIDE 58 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

 Ar-Razi

SLIDE 59 – Setelah kita mengetahui hakikat SYIAH IMAM 12 adakah kita sebagai orang Islam masih berfikir untuk bertaqrib dengan mereka?

SLIDE 60 – Marilah kita merenung pandangan tokoh-tokoh Islam berkenaan pengalaman mereka yang cuba membuat hubungan dalam konteks taqrib dengan Syi’ah.

SLIDE 61 – Nasihat Said Hawwa kepada pemuda-pemudi Islam

“Seharusnya umat Islam menyedari penipuan-penipuan yang telah dilakukan. Apa yang dirancang oleh al-Khomeini merupakan pengkhianatan besar-besaran ke atas umat islam.  Kegilaaan ingin menguasai dalam dirinya merupakan jenayah besar kepada Islam. Berhati-hatilah umat Islam daripada disengat dalam satu lubang dua kali.

Begitulah sebagaimana dinyatakan, beberapa pegangan dan pendirian pelik Syiah yang dipelopori oleh Khomeini yang akan mengancam kebangkitan semula umat Islam. Kerinduan umat Islam kepada Khilafah Islamiah akan terkubur seandainya ada di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah yang menyokong baik tindakan-tindakan pelik al-Khomeini tersebut dan menyangka bahawa Iran itu adalah sebuah Daulah Islam yang sebenar.

Jangan terpedaya dengan dengan helah al-Khomeini. Apa yang didakwanya bahawa Iran ialah sebuah “Komuniti yang Hak, Komuniti yang Merdeka, Komuniti yang Kuat”, sedangkan slogan sebuah Gerakan Islam yang sebenar adalah berdasakan aqidah yang sahih (Ahli Sunnah wal Jamaah).

Wahai para pemuda, idamlah kamu semua akan sebuah Daulah Islam yang Hak, jangan ditipu oleh al-Khomeini yang mengispirasikan Daulah Islam yang Batil yang akan membawa umat Islam terkebelakang.


Cukuplah sekadar al-Khomeini yang melakukan kebiadaban dengan jalinan persepakatan dan saling tolong menolong bersama Israel. Dia selama-lamanya tidak akan keluar daripada Iran melainkan setelah melakukan pelbagai kekacauan, kerosakan dan wala’ (tunduk) kepada musuh-musuh Allah”.

SLIDE 62

Perancangan jahat Iran ke atas Syria adalah perkara yang bukan lagi rahsia sehingga yang paling bodoh pun (mampu memahami perancangan itu). Tetapi Iran dan ejen-ejennya seperti burung kasawari yang menyembunyikan kepala mereka di dalam tanah dan menyangka tubuh mereka tidak kelihatan. Mereka ingin menghalau penduduk al-Zubdani bagi memberi ruang untuk menyuburkan Syiah bagi menjadikan Syria negara Syiah yang telah mereka mulakan 50 tahun lalu dan masih lagi tidak kesampaian.

Objektif mereka (Syiah Iran) adalah untuk menjadikan Dunia Islam Sunni bertukar menjadi (dunia) Syi’ah di masa hadapan walaupun masih tidak berjaya…. Dan adapun Nasr al-Lat dan al-Uzza (Hasan Nasrallah Hezbollah) hanyalah alat murah yang merugikan Islam dengan tujuan menyebarkan agama Majusi (Syiah) di dunia Islam. Mereka yang ada di dalam Syria bertanggungjawab membuka pintu Syria bagi Majusi (Syiah) itu masuk adalah lebih Majusi (Syiah) dari Majusi itu sendiri.

Hakikat Syiah – Mengkafirkan Sahabat Nabi s.a.w

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

VIDEO – [Durasi- 2m 51s] – PROJEK AKIDAH – Hakikat Syiah – Mengkafirkan Sahabat Nabi s.a.w

HAKIKAT SYIAH – MENGKAFIRKAN SAHABAT NABI S.A.W

TERJEMAHAN DARI KITAB SYIAH
“Hannan daripada ayahnya Abu Jaafar a.s. berkata, “Manusia (para Sahabat) telah menjadi murtad sepeninggalan Rasulullah s.a.w kecuali tiga dari mereka” Aku (perawi) bertanya:”Siapakah yang tiga itu?” Abu Jaafar menjawab: “Al-Miqdad bin al-Aswad, Abu Zar al-Ghifari dan Salman Al-Farisi” (Rujukan: Muhammad bin Ya’kob Al-Kulaini, ar-Raudhah min al-Kafi, jil. 8, hal. 245)

KESIMPULAN DARI PETIKAN KITAB SYIAH

Syiah beriktikad bahawa semua sahabat nabi s.a.w kecuali tiga orang telah murtad selepas kewafatan Baginda. Oleh itu Agama Islam (dan juga al-Quran) yang dikembangkan oleh Sahabat-sahabat selepas kewafatan Nabi tidak boleh diyakini kerana mereka telah murtad. Di samping itu Syiah juga ingin menyatakan bahawa Nabi s.a.w gagal dalam mendidik mereka.

Keganjilan Ajaran Syiah – Melukis Gambar Nabi Muhammad

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

VIDEO – [Durasi – 1m 7s] – Celaka SYIAH memang BENAR Gambar Rasulullah Dijual di PASAR

SYIAH MELUKIS GAMBAR NABI MUHAMMAD

EXCERPT FROM THE VIDEO

The Department of Islamic Affairs assigned me to a so called fixer, a caretaker. On my quest I have been directed to a strange shopping mall. This looks like a religious supermarket.

“Can we buy a picture of (Prophet) Mohammad?”.

“They have been withdrawn”.

“But before they used to sell them here, right?”

He says that’s the last picture he has.

“So this is the picture of (Prophet) Mohammad, right?”

“Yes! This is Mohammad, “Hazrate” Mohammad”.

We just bought the last exemplar of the picture of the (Prophet) Mohammad.”

“Yes. I like to buy it”

The Shia permits the portrayal of the Prophet.

EXCUSE ME, CAN YOU TELL THE DIFFERENCE (BETWEEN HINDUS, SIKHS, SHIA RAFIDHAH AND CHRISTIANS AS REGARDS TO THE PORTRAYAL OF THEIR ICONS; THE HINDUS – KHRISNA, THE SIKHS – GURU NANAK, SHIAH RAFIDHAH – ALI & THE CHRISTIANS – JESUS CHRIST)?

Continue reading

Keganjilan Dalam Ibadat Syiah – Syiah Sujud dan Merangkak ke Kubur

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

VIDEO – [Durasi – 1m 49s] – Syiah Sujud dan Merangkak ke Kuburan

SYIAH SUJUD DAN MERANGKAK KE KUBUR

Ini lah sikap berlebihan penganut Syiah terhadap kubur. Dalam Islam, hanya tiga tempat sahaja yang dijadikan ibadat untuk di ziarahi iaitu Masjidil Haram (Makkah), Masjid Nabawi (Madinah) dan Masjid al Aqsha (Palestin). Tetapi sebaliknya golongan ini menganggap kubur, terutamanya kubur imam-imam, ulama’-ulama’ dan wali-wali mereka sebagai tempat keramat.

Keganjilan Dalam Ibadat Syiah – Hari Raya Penganut Syiah ‘Idul Ghadir

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

VIDEO – [Durasi – 24m 22s] – Hari Raya ‘Idul Ghadir Agama Syiah

HARI RAYA PENGANUT SYIAH ‘IDUL GHADIR

Syiah mengatakan: Hari ke 18 bulan Dzulhijjah merupakan hari “Ghadir Khum, Ied al-Akbar” (Hari Raya Besar Ghadir Khum), hari raya keluarga Muhammad s.a.w. Ianya adalah hari raya yang paling besar.

Mereka mendakwa Allah s.w.t. tidak mengutuskan seorang nabi kecuali merayakan hari raya ini dan menjaga kehormatannya.


Pada hari ini penganut Syiah berpuasa, mandi, ziarah amirulmu’minin (Imam-imam), solat dua rakaat dan membaca doa khusus.

Amalan-amalan dan juga perayaan ini adalah rekaan penganut Syiah yang tidak pernah wujud dalam agama Islam.