Hakikat Syiah – Mengkafirkan Sahabat Nabi s.a.w


VIDEO – PROJEK AKIDAH – Hakikat Syiah – Mengkafirkan Sahabat Nabi s.a.w

HAKIKAT SYIAH – MENKAFIRKAN SAHABAT NABI S.A.W

TERJEMAHAN DARI KITAB SYIAH-
“Hannan daripada ayahnya Abu Jaafar a.s. berkata, “Manusia (para sahabat) telah menjadi murtad sepeninggalan Rasulullah s.a.w kecuali tiga dari mereka” Aku (perawi) bertanya:”Siapakah yang tiga itu?” Abu Jaafar menjawab: “Al-Miqdad bin al-Aswad, Abu Zar al-Ghifari dan Slaman Al-Farisi” (Rujukan: Muhammad bin Ya’kob Al-Kulaini, ar-Raudhah min al-Kafi, jil 8 hal. 245)

KESIMPULAN DARI PETIKAN KITAB SYIAH

Syiah beri’tikad bahawa semua sahabat nabi s.a.w kecuali tiga orang telah murtad selepas kewafatan baginda. Oleh itu Agama Islam (dan juga al-Quran) yang dikembangkan oleh sahabat-sahabat selepas kewafatan nabi tidak boleh diyakini kerana mereka telah murtad. Di samping itu Syiah juga ingin menyatakan nabi s.a.w gagal dalam mendidik me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s