WARTA JAKIM BERKENAAN SYIAH

ISI AJARAN :

A. Penyelewengan Dari Sudut Akidah

i. Imam adalah maksum.

ii. Kemunculan semula Imam Mahdi dan kumpulan orang yang telah mati untuk memberi keadilan.

iii. Berpura-pura.

iv. Saidina Ali disamatarafkan dengan Allah s.w.t

v. Menghalalkan nikah mut’ah.

vi. Khalifah diwasiatkan secara nas.

vii. Ilmu Allah berubah-ubah mengikut sesuatu peristiwa yang berlaku kepada manusia. Muhamad bin Hassan al-Askari ialah Imam Mahdi al-Muntazar.

viii. Mengkafirkan para Sahabat Rasulullah s.a.w.

ix. Menambah syahadat.

x. Menolak hadith yang diriwayatkan oleh ahli sunnah wal jamaah sekalipun hadith Mutawatir.

B. Penyelewengan dari Sudut Syariat

i. Menolak Ijmak Ulama’

ii. Menolak Qias

iii. Mengamalkan Nikah Mut’ah

iv. Menolak ‘aul dan mendahulukan Qurabah dari Asobah dalam masalah pusaka.

v. Menuduh Saidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Muawiyah sebagai empat berhala Quraisy serta pengikut-pengikut mereka adalah musuh Allah.

vi. Hanya Ali menghimpunkan al-Quran dengan sempurna.

C. Pelbagai Penyelewengan Umum

i. Ganjaran menziarahi kubur Saidina Hussain adalah syurga.

ii. Menyiksa tubuh badan sempena 10 Muharram.

iii. Menghina Abu Bakar dan Umar serta dua orang isteri Nabi s.a.w. iaitu Saidatina Aishah dan Hafsah.

iv. Mengharuskan jamak sembahyang dalam semua hal.

v. Sembahyang Dhuha adalah haram.

vi. Menetapkan prinsip khumus sebagai kadar zakat.

vii. Imamah dan Khalifah daripada rukun Islam dan ianya berlaku melalui nas.

viii. Islam bukan syarat wajib haji.

ix. Wajib menyapu kedua-dua kaki dan tidak memadai basuh pada kedua-duanya.

TARIKH MUNCUL: 1979

TEMPAT BERKEMBANG: Selangor, Wilayah Persekutuan K.L, Kelantan, Johor, Perak, Kedah dan Melaka.

AJARAN SYIAH ADALAH SESAT DAN PENYEBARANNYA DITEGAH OLEH DI SEMUA NEGERI DI MALAYSIA

FATWA TENTANG ORANG AWAM SYIAH

Soalan: Apakah hukum orang awam dari kalangan Rafidhah (Syiah) Imamiyyah? Apakah terdapat perbezaan antara ulama’ mana-mana firqah yang terkeluar daripada Islam dengan pengikut-pengikutnya dari segi mengkafirkan atau menfasikkan mereka?

Jawapan: Orang awam yang mengikut dan menyokong mana-mana pemimpin kufur dan sesat dan membantu pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar mereka dengan tujuan melampaui batas dan memusuhi atau melakukan kezaliman (terhadap orang-orang Islam) maka dihukum untuknya sebagaimana dihukum kepada pemimpin-pemimpin mereka dari segi kekufuran dan kefasikan.

Allah taala berfirman, bermaksud: “Manusia bertanya kepadamu (wahai Muhammad) tentang kedatangan hari kiamat; katakanlah: Sesungguhnya pengetahuan mengenainya hanyalah ada di sisi Allah dan apa jalannya engkau dapat mengetahui? Boleh jadi masa datangnya tidak lama lagi. Sesungguhnya Allah telah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api Neraka yang marak menjulang, kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya, mereka pula tidak akan memperoleh sesiapapun yang akan menjadi pelindung atau penolong. Pada masa muka mereka dibalik-balikkan dalam Neraka, mereka berkata (dengan sesalnya): Alangkah baiknya kalau kami dahulu (semasa di dunia) taat kepada Allah serta taat kepada Rasul Allah. Dan mereka berkata lagi: Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya kami telah mematuhi kehendak ketua-ketua dan orang-orang besar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Wahai Tuhan kami! Berilah mereka azab sengsara dua kali ganda dan laknatkanlah mereka dengan laknat yang sebesar-besarnya!”. (Al-Quran surah al-Ahzab ayat 63-68)

Allah Taala berfirman, bermaksud: “Ada juga di antara manusia yang mengambil selain dari Allah (untuk menjadi) sekutu-sekutu (Allah), mereka mencintainya, (memuja dan mentaatinya) sebagaimana mereka mencintai Allah; sedang orang-orang yang beriman itu lebih cinta (taat) kepada Allah. Dan kalaulah orang-orang yang melakukan kezaliman (syirik) itu mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak, bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah, dan bahawa sesungguhnya Allah Maha berat azab seksaNya, (nescaya mereka tidak melakukan kezaliman itu). (Iaitu) ketika ketua-ketua yang menjadi ikutan itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutnya, sedang kedua-dua pihak melihat betapa ngerinya azab seksa itu, dan (ketika) terputusnya segala hubungan di antara mereka. Dan (pada masa yang mengecewakan itu) berkatalah orang-orang yang menjadi pengikut: Alangkah eloknya kalau kami (dengan itu dapat kami berlepas diri daripada mereka sebagaimana mereka berlepas diri daripada kami (pada saat ini)!” Demikianlah Allah perlihatkan kepada mereka amal-amal mereka (dengan rupa yang mendatangkan) penyesalan yang amat sangat kepada mereka, dan mereka pula tidak akan dapat keluar dari neraka”. (Al-Quran surah al-Baqarah ayat 165-167)

Allah berfirman, bermaksud: “Maka tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang berdusta terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatNya. Orang-orang itu akan mendapat bahagian mereka (di dunia) dari apa yang telah tersurat (bagi mereka), hingga apabila datang kepada mereka utusan-utusan Kami (malaikat) yang mengambil nyawa mereka, bertanyalah malaikat itu (kepada mereka): Manakah (makhluk-makhluk dan benda-benda) yang kamu sembah selain Allah? Mereka menjawab: Semuanya itu telah hilang lenyap daripada kami dan mereka pula menjadi saksi terhadap diri mereka sendiri, bahawa mereka adalah orang-orang yang ingkar. Allah berfirman: Masuklah kamu ke dalam Neraka bersama-sama umat-umat yang terdahulu daripada kamu, dari jin dan manusia. Tiap-tiap satu umat yang masuk, mengutuk akan saudaranya (golongannya sendiri); hingga apabila mereka semua berhimpun di dalamnya, berkatalah golongan yang akhir mengenai golongan yang pertama di antara mereka: Wahai Tuhan kami, mereka inilah yang telah menyesatkan kami; oleh itu berilah kepada mereka azab seksa yang berlipat ganda dari (azab) Neraka. Allah berfirman: Kamu masing-masing disediakan (azab seksa) yang berlipat ganda tetapi kamu tidak mengetahui. Dan berkatalah golongan pertama (ketua-ketua), di antara mereka, kepada golongan yang akhir (pengikut-pengikutnya): (Jika demikianlah hukuman Tuhan), maka tidak ada bagi kamu sebarang kelebihan atas kami. (Allah berfirman): Oleh itu rasalah kamu azab seksa disebabkan apa yang kamu telah usahakan. (Al-Quran surah al-A’raf ayat 37-39)

Lihat juga ayat 21 dan 22 dari surah Ibrahim, ayat 28 dan 29 dari surah al-Furqan, ayat 62,63,64 dari surah al-Qasas, ayat 31,32,33 dari surah Saba’, ayat 20 hingga 36 surah as-Shaffaat, ayat 47 hingga 50 dari surah Ghafir dan lain-lain yang terdapat dengan begitu banyak di dalam al-Quran dan sunnah.

Dan kerana Nabi s.a.w. telah memerangi pemimpin-pemimpin orang musyrikin serta pengikut-pengikut mereka. Begitu juga yang dilakukan oleh Sahabat-sahabat Nabi s.a.w. dan mereka tidak memisahkah antara pemimpin dan pengikut.

Dipetik dari kitab ‘Nasaaih wa-Fatawa Islamiyyah, Haqaaiq ‘an as-Syi’ah ar-Rafidhah al-Imamiyyah’ hal. 5. Terjemahan oleh panel https://darulkautsar.wordpress.com/

HUKUM PERKAHWINAN ANTARA AHL AS-SUNNAH DENGAN SYIAH

Oleh Abu Naaielah

Mukaddimah.

Perkahwinan dan keinginan untuk hidup berpasangan adalah merupakan fitrah manusia. Kerana itu Islam sebagai agama yang sentiasa menepati fitrah menuntut umatnya supaya memenuhi keperluan tersebut.

Daripada Abdullah bin Mas’ud r.a. katanya, Rasulullah s.a.w. bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda! Siapa yang mampu berkahwin dari kalangan kamu maka hendaklah dia berkahwin kerana ianya lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Sesiapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa kerana ia boleh menjadi perisai untuknya”. [ Sahih al-Bukhari Kitab an-Nikah, Sahih Muslim Kitab an-Nikah ]

Di samping itu Islam tidak lupa untuk memberikan panduan dalam memilih pasangan hidup. Antaranya:

Daripada Abu Hurairah r.a. daripada Nabi s.a.w, Baginda bersabda: “Wanita dikahwini kerana empat perkara. Kerana hartanya, kemuliaannya, kecantikannya dan kerana agamanya, maka pilihlah yang beragama (kalau kamu tidak pilih yang beragama) lekat tanah di tanganmu”. [ Sahih al-Bukhari Kitab an-Nikah, Sahih Muslim Kitab ar-Radha’ ]

Antara maksud perkahwinan sebagaimana yang dikehendaki oleh agama ialah supaya bersatu, menjalin hubungan yang baik dengan penuh ketenangan dan memperolehi rahmat dengannya.

Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatNya, bahawa Dia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya dan dijadikanNya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. [ Surah ar-Rum, ayat 213 ]

Matlamat tersebut hanya boleh diperolehi daripada pasangan yang mempunyai kefahaman dan pegangan yang sama baik dalam kehidupan beragama dan sebagainya. Kerana itu agama Islam menetapkan pelbagai hukum perkahwinan yang bersesuaian dengan segala perkara berkaitan dengannya. Antaranya ketetapan hukum bahawa perkahwinan seseorang hanya sah bila ia memilih pasangan yang mempunyai fahaman agama yang sama. Jika tidak maka akan berlaku pelbagai kecelaruan dan masalah antara pasangan kerana berbeza fahaman agama, pandangan alam dan panduan yang lain dalam kehidupan. Ini kerana satu pihak menjadikan apa yang ditetapkan oleh Allah sebagai panduan dalam kehidupan terutamanya kehidupan berkeluarga, pendidikan anak-anak dan sebagainya tetapi pihak yang satu lagi tidak menerima ketetapan tersebut kerana menjadikan suatu yang lain sebagai sekutu Allah dalam menetapkan hukum dan panduan dalam kehidupan.

Bahkan al-Quran menetapkan bahawa lelaki yang baik hanya sesuai dengan perempuan yang baik sebagai pasangannya kerana akan berlaku keserasian antara kedua-duanya dalam mentaati Allah.

(Lazimnya) perempuan-perempuan yang jahat adalah untuk lelaki-lelaki yang jahat, dan lelaki-lelaki yang jahat untuk perempuan-perempuan yang jahat; dan (sebaliknya) perempuan-perempuan yang baik untuk lelaki-lelaki yang baik, dan lelaki-lelaki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. [ Surah an-Nur ayat 26 ]

Begitu juga jika berlaku kematian kepada salah satu pasangan itu maka akan berlaku kecelaruan berkenaan pengurusan pusaka kepada pewaris.

Hukum Perkahwinan Dengan Golongan Musyrik Dan Kafir

Al-Quran telah menjelaskan larangan berkahwin dengan golongan musyrik dan kafir sebagaimana firman Allah:

Dan janganlah kamu berkahwin dengan wanita-wanita musyrik, sehinggalah mereka beriman. Sesungguhnya hamba perempuan yang beriman adalah lebih baik dari wanita merdeka yang musyrik, walaupun hati kamu tertarik dengannya. Dan janganlah kamu mengahwinkan lelaki-lelaki musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sehinggalah mereka beriman. Sesungguhnya hamba lelaki yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. [ Al-Baqarah ayat 221 ]

Dan firman-Nya, mafhumnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila orang-orang perempuan yang mengaku beriman datang berhijrah kepada kamu, maka ujilah (iman) mereka: Allah lebih mengetahui akan iman mereka: Dengan yang demikian, sekiranya kamu mengetahui bahawa mereka beriman, maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada orang-orang yang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu (sebagai isteri) dan orang-orang kafir itu pula tidak halal bagi mereka (sebagai suami) dan berilah kepada suami-suami (yang kafir) itu apa yang mereka telah belanjakan dan tidaklah menjadi salah kamu berkahwin dengan mereka (perempuan-perempuan yang berhijrah itu) apabila kamu memberi kepada mereka mas kahwinnya dan janganlah kamu (wahai orang-orang Islam) tetap berpegang kepada akad perkahwinan kamu dengan perempuan-perempuan yang (kekal dalam keadaan) kafir dan mintalah balik mas kahwin yang kamu telah berikan dan biarkanlah mereka (suami-suami yang kafir itu) meminta balik apa yang mereka telah belanjakan. Demikianlah hukum Allah; Dia hukumkan di antara kamu (dengan adil) dan (ingatlah), Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. [ Surah al-Mumtahanah ayat 10 ]

Dua ayat di atas jelas menunjukkan bahawa perkahwinan dengan orang-orang kafir dan musyrik adalah suatu yang dilarang oleh Allah dan haram di sisi Islam.

Golongan Musyrik

Syirik bermaksud menjadikan suatu yang lain sebagai sekutu atau setanding dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan hak Allah ta’ala sahaja sama ada dalam bab ibadat, memberikan kasih sayang, tunduk, mengagungkan, berdoa dan sebagainya. Orang musyrik ialah orang yang melakukan perbuatan sedemikian.

Di antara golongan yang termasuk dalam kelompok musyrik ialah golongan Syi’ah. Ini adalah berdasarkan kepada akidah-akidah mereka sebagaimana yang terdapat di dalam kitab-kitab mereka sendiri. Antaranya ialah Allah ta’ala mengatakan bahawa Dialah yang memiliki dunia sebagaimana firman-Nya:

Sesungguhnya dunia ini adalah milik Allah. Dia boleh mewariskan kepada hamba-hambaNya yang dikehendaki-Nya dan akibat yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. [ Surah al-A’raf ayat 128 ]

Tetapi golongan Syiah telah melakukan syirik kepada Allah ta’ala dengan memberikan sifat tersebut kepada imam-imam mereka seperti di dalam riwayat di bawah:

Daripada Abu Bashir daripada Abu Abdillah a.s. (Imam Ja’far as-Sadiq) katanya: “Tidakkah engkau (Abu Basir) tahu bahawa sesungguhnya dunia dan akhirat adalah kepunyaan Imam. Dia boleh meletakkannya di mana ia kehendaki dan memberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Itu adalah satu kebenaran dari pihak Allah kepadanya”. [ Usul al-Kafi jil. 1 hal. 409 Bab Dunia Ini Semuanya Kepunyaan Imam ]

Di antara sifat Allah ta’ala yang diberikan oleh Syi’ah kepada imam-imam mereka ialah kekal dan tidak akan binasa sama sekali. Syeikh Saduq telah mengemukakan satu riwayat kononnya daripada Imam Jaa’far as-Sadiq yang berbunyi:

Daripada Abu Abdillah (Jaa’far as-Sadiq) a.s. berkenaan firman Allah “Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah-Nya”. Beliau berkata: “Kamilah (wajah Allah itu)”. [ At-Tauhid Syeikh Saqud Bab Tafsir Firman Allah Ta’ala ‘Segala Perkara Akan Binasa Kecuali Wajahnya hal. 151 ]

Syiah juga memberikan sifat Allah ta’ala iaitu mengetahui segala perkara termasuk perkara ghaib kepada Imam-imam mereka. Antara riwayat yang menjelaskan perkara tersebut ialah:

Mereka (perawi-perawi) mendengar Aba ‘Abdillah a.s. berkata: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang ada di langit-langit dan bumi dan aku mengetahui apa yang terdapat di dalam syurga serta apa yang terdapat di dalam neraka dan aku mengetahui segala yang telah berlaku dan akan berlaku”. Perawi berkata: “Kemudian dia diam seketika lalu mendapati perkara tersebut berat kepada orang yang mendengarnya lalu ia berkata: “Aku mengetahui perkara tersebut daripada kitab Allah ‘azzawajalla”. [ Usul al-Kafi jil. 1 hal 262 ]

Hukum perkahwinan antara Ahl As-Sunnah Wa Al-Jamaah dengan Syi’ah

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas menunjukkan bahawa perkahwinan dengan golongan musyrik adalah suatu yang dilarang oleh agama. Termasuk dalam golongan musyrik tersebut adalah golongan Syiah.

Kesimpulannya ialah:

· Perkahwinan dengan penganut Syiah adalah suatu yang dilarang oleh agama dan perkahwinan tersebut adalah suatu yang tidak sah di sisi agama.

· Sesiapa sahaja dari kalangan Ahl Sunnah yang telah melangsungkan perkahwinan dengan penganut Syiah sama ada dalam keadaan sedar atau tidak bahawa pasangannya itu adalah seorang Syiah maka perkahwinan itu dengan sendirinya terfasakh atau terbatal.

Sebagai penutup marilah kita merenung firman Allah ta’ala yang mempunyai hubung kait dengan perkara yang dibincangkan.

Engkau tidak akan dapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tergamak berkasih-mesra dengan orang-orang yang menentang (perintah) Allah dan RasulNya, sekalipun orang-orang yang menentang itu ialah bapa-bapa mereka, atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka ataupun keluarga mereka. [ Surah al-Mujadalah ayat 22 ]

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang-orang yang bukan dari kalangan kamu menjadi orang dalam (yang dipercayai). Mereka tidak akan berhenti-henti berusaha mendatangkan bencana kepada kamu. [ Surah Ali ‘Imran ayat 118 ]