Antara Aqidah Syi’ah Yang Bercanggah Dengan Islam

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

Oleh : Maulana Muhammad Asri Yusoff

MUKADDIMAH

Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w adalah agama yang terakhir, lengkap, terjamin dan universal. Ia mempunyai daya untuk membimbing, membina dan mengeluarkan peribadi-peribadi dan generasi contoh sampai kiamat. Ia juga mempunyai kemampuan dan kekuatan rahsia untuk mempertahankan dirinya dari segala bentuk serangan dan ancaman.

Continue reading

Aqidah Al-Bada’ Dan Sejarah Kemunculannya Menurut Syiah

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

Oleh : Muhammad Malullah

Menurut doktrin agama Yahudi, Allah adalah jahil dan memerlukan kepada tanda-tanda dan isyarat yang memimpin-Nya dalam sesetengah perkara. Dia menjadikan makhluk tetapi tidak mengetahui penciptaan-Nya itu baik atau buruk melainkan setelah melihatnya dan jelas kepada-Nya beberapa perkara tidak diketahui sebelum ini lalu menyebabkan Dia berasa sedih dan kecewa terhadap makhluk-makhluk-Nya lalu menghapuskan segala yang ada di muka bumi ini. Maha Suci dari pembohongan Yahudi!

Continue reading

Taqiyah: Amalan Kaum Syiah

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

Taqiyah menurut kaum Muslimin adalah suatu istilah yang maksudnya hanya terarah kepada satu erti iaitu “Dusta”. Adapun menurut Syiah “taqiyah” bermaksud perbuatan seseorang yang menampakkan sesuatu berbeza dengan apa yang ada dalam hatinya, ertinya nifaq dan menipu dalam usaha mengelabui manusia. Taqiyah adalah satu prinsip dari prinsip-prinsip kesesatan mereka.

Continue reading

Shi’ah Concept of Temporary Marriage (Mut’ah)

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

Dr. Ahmad ‘Abdullah Salamah

Foreword

The religious beliefs and practices of Shi’ahs differentiate and segregate them from the entire Muslim Ummah. The Shi’ahs have specific beliefs about the attributes of Allah, the attributes of Allah’s messengers, the position and mission of Prophet Muhammad (PBUH), and the reliability of the Qur’an. They even have their own unique moral codes. Unfortunately, because of their clannish nature and secretive preaching, very few people have proper knowledge of their beliefs and practices.

History vouches for the fact that since its inception, Shi’ism has been shrouded in mystery. The initial preaching and propagation of Shi’ism was only through word of mouth. Continue reading