Keganjilan Dalam Ibadat Syiah – Hari Raya Penganut Syiah ‘Idul Ghadir


VIDEO – Hari Raya ‘Idul Ghadir Agama Syiah

Syiah mengatakan: Hari ke 18 bulan Dzulhijjah merupakan hari Ghadir Khum,Ied al-Akbar (Hari Raya Besar Ghadir Khum), hari raya keluarga Muhammad s.a.w dan adalah hari raya yang paling besar.

Merekea mendakwa Allah s.w.t. tidak mengutuskan seorang nabi kecuali merayakan hari raya ini dan menjaga kehormatannya.


Pada hari ini penganut Syiah berpuasa, mandi, ziarah amirulmu’minin, solat dua rakaat dan membaca doa khusus.

Amalan-amlaan dan juga perayaan ini adalah rekaan penganut yang tidak ada sedikitpun petunjuk dari agama.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s