Hakikat Syiah – Mengkafirkan Sahabat Nabi s.a.w

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

VIDEO – [Durasi- 2m 51s] – PROJEK AKIDAH – Hakikat Syiah – Mengkafirkan Sahabat Nabi s.a.w

HAKIKAT SYIAH – MENGKAFIRKAN SAHABAT NABI S.A.W

TERJEMAHAN DARI KITAB SYIAH
“Hannan daripada ayahnya Abu Jaafar a.s. berkata, “Manusia (para Sahabat) telah menjadi murtad sepeninggalan Rasulullah s.a.w kecuali tiga dari mereka” Aku (perawi) bertanya:”Siapakah yang tiga itu?” Abu Jaafar menjawab: “Al-Miqdad bin al-Aswad, Abu Zar al-Ghifari dan Salman Al-Farisi” (Rujukan: Muhammad bin Ya’kob Al-Kulaini, ar-Raudhah min al-Kafi, jil. 8, hal. 245)

KESIMPULAN DARI PETIKAN KITAB SYIAH

Syiah beriktikad bahawa semua sahabat nabi s.a.w kecuali tiga orang telah murtad selepas kewafatan Baginda. Oleh itu Agama Islam (dan juga al-Quran) yang dikembangkan oleh Sahabat-sahabat selepas kewafatan Nabi tidak boleh diyakini kerana mereka telah murtad. Di samping itu Syiah juga ingin menyatakan bahawa Nabi s.a.w gagal dalam mendidik mereka.