Khomeinisme – Menyingkap Tabir Ideologi dan Kepalsuan AqIidahnya


Ramai orang telah terpesona dengan berjayanya Khomeini menumbangkan rejim tirani Syah Iran. Dan banyak pihak tanpa pengamatan yang teliti telah menganggap bahawa Khomeini benar-benar menegakkan Negara Republik Islam. Apa yang zahir, Khomeini menegakkan Islam, namun fakta lain menunjukkan bahawa mereka telah terang-­terangan memesongkan kebenaran dan mencemarkan kemuliaan Islam.

Ucapan Khomeini bahawa risalah dan missi Muhammad Rasulullah s.a.w. belum sempurna, doktrin mereka bahawa para Sahabat adalah tercela (meskipun para Sahabat telah dijamin masuk syurga); doktrin bahawa al-Quran kurang sempurna; dan sejumlah hadith yang sahih dianggap batil – serta ajaran-­ajaran sesat lain, seperti menghalalkan nikah mut’ah, adalah bukti yang jelas tentang kesesatan Khomeini.

Gejala mencemarkan nama baik Islam ini telah bermaharajalela di mana­-mana. Dan Khomeini mengangap dia di pihak yang benar. Oleh itu, fakta-fakta Islam telah dibatalkan sepenuhnya. Ajaran Syiah ini yang didokongi Khomeini adalah sesat dan menyesatkan kaum muslimin di seluruh dunia.

Kaum muslimin hendaklah berwaspada terhadap propaganda tersebut dan khususnya doktrin Khomeinisme yang sesat itu. Sa’id Hawaa sebagai pemikir Islam yang tidak asing bagi kita, telah merintis jalan bagi meletakkan Khomeini di tempat yang sebenar. Sumber-sumber rasmi Syiah – termasuk buku Khomeini sendiri menjadi rujukannya. Dengan demikian para pembaca dapat meneliti secara lebih mendalam tentang kepalsuan akidah Syiah dan penyelewengan Khomeinisme itu.

Click to access khomeinisme-.pdf

EBOOK – Khomenisme – Menyingkap Tabir Ideologi Dan Kepalsuan Aqidahnya

https://wordpress.com/post/bahayasyiah.home.blog/216

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s